Centrálny register zmlúv

Mesto Lučenec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2024
Aktualizovaná príloha k zmluve č. 217016774
44/2024
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Lučenec
1. Február 2024
Dodatok č.1 k NZ- zvýšenie nájmu v zmysle Uznesenia č.34/2023 zo dňa 13.03.2023
22/2024
0,00 € Mesto Lučenec Mgr. Zuzana Hanulová - ZANAH
20. Február 2024
Zmluiva č. RÚŠS-BB-047/24 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
59/2024
1 500,00 € Mesto Lučenec Regionálny úrad školskej správy
20. Február 2024
Zmluva č. RÚŠS - BB-003/24 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
23/2024
1 100,00 € Mesto Lučenec Regionálny úrad školskej správy
20. Február 2024
Pedmetom dohody sú priebežneé, súvislé a záverečné odborné neučiteľské, učiteľské a iné dohodnuté participatívne aktivity študentov Pedagogickej fakulty Mateja Bela v Banskej Bystrici, na zabezpečovanie ktorých PF UMB nedostáva dotácie zo štátneho rozp...
69/2024
0,00 € Mesto Lučenec Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
19. Február 2024
Fašiangy 2024 - hudobné vystúpenie s heligonkou na Mestskej tržnici 11.2.2024 od 10.00 do 11.00hod.
35/2024
50,00 € Peter Mužík Mesto Lučenec
19. Február 2024
Divadelné predstavenie organizované NOS - Už ti nikdy nenaletím
9/2024
0,00 € Mesto Lučenec Novohradské osvetové stredisko Lučenec
19. Február 2024
Moderovanie - Fašiangy 2024 dňa 11.2.2024 na Mestskej tržnici v čase od 9.00 do 14.00hod.
36/2024
100,00 € Martin Kopor Mesto Lučenec
19. Február 2024
Hudobné vystúpenie - ĽH Ondreja Radiča na podujatí Fašiangy 2024 11.2.2024 na Mestskej tržnici v exteréri v čase od 9.00 - 14.00hod.
37/2024
300,00 € Ján Oláh Mesto Lučenec
19. Február 2024
Zmluva č. RÚŠS - BB- 021/24 o zabezpečení , realizácii a financovaní súťaží žiakov škôl a školských zariadení v školskom roku 2023/2024
53/2024
2 200,00 € Mesto Lučenec Regionálny úrad školskej správy
16. Február 2024
Dodatok č. 1 k ZoD "Aktivita sídelná zeleň-mesto Lučenec-revitalizácia zelených ploch na ul. M. Rázusa, Lučenec, na parcele LV 6614/1"
63/2024
0,00 € Svoma s.r.o Mesto Lučenec
15. Február 2024
Dodatok č.1 k NZ -city light -navýšenie nájmu a predĺženie doby nájmu
563/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
15. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
62/2024
0,00 € NATUR-PACK, a. s. Mesto Lučenec
15. Február 2024
Dodadok č.1 k zmluve o pripojení kamerového systému mesta Lučenec
65/2024
0,00 € SIGNAL-CODE s.r.o. Mesto Lučenec
15. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení kamier kamerového systému mesta Lučenec
66/2024
0,00 € SIGNAL-CODE s.r.o. Mesto Lučenec
15. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme prenosnej kamery- "kamerové hniezdo" aj s údržbou
67/2024
2 808,00 € SIGNAL-CODE s.r.o. Mesto Lučenec
14. Február 2024
Dodatok č.1 k NZ na nebytové priestory v budove expozitúry NBS
5/2024
0,00 € Neuvedené Neuvedené
14. Február 2024
Nájomná zmluva na pozemok pod reklamným zariadením uzavretá v zmysle Rozhodnutia primátorky č4085/37222/2023
50/2024
2 300,00 € Mesto Lučenec AGROSPA s. r. o.
14. Február 2024
Dodatok č.2 k NZ na pozemok pod predajným stánkom -v zmysle rozhodnutia primátorky č.2213/1553/2024
52/2024
0,00 € Mesto Lučenec Vladimír Červenák - PRESS
13. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb - bicykle SIM
56/2024
0,00 € Orange Slovensko, a. s. Mesto Lučenec