Centrálny register zmlúv

Mesto Fiľakovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Dohoda o zrušení a vysporiadaní podileového spoluvlastníctva k pozemku
DOH_114/2023
0,00 € Tomašovič Ivo, PaedDr. Mesto Fiľakovo
26. September 2023
Nájomná zmluva medzi Mestom Fiľakovo a OS ZZS SR Bratislava
NAJ_115/2023
1,00 € Mesto Fiľakovo Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR
21. September 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti
DOH_110/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Mesto Fiľakovo
21. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve na výkon stavebného dozoru
DOD_112/2023
14 000,00 € Inper, s.r.o. Mesto Fiľakovo
21. September 2023
Kúpna zmluva
KUP_113/2023
1,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Mesto Fiľakovo
19. September 2023
KZ 04/2023/OEaMM - Péterová Mariana - Mesto Fiľakovo
KUP_109/2023
2 456,22 € Péterová Mariana Mesto Fiľakovo
14. September 2023
Dodatok č. ADD05 k zmluve o dotácii
DOD_108/2023
1 806 480,58 € Ministry of Foreign Affairs and Trade Mesto Fiľakovo
8. September 2023
Dodatok č, 4 k Zmluve o dielo zo dňa 05.12.2022
DOD_105/2023
4 054 433,38 € Metrostav Slovakia a.s. Mesto Fiľakovo
8. September 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
SLU_106/2023
0,00 € VIKTÓRIA HELLENBART advokátska kancelária Mesto Fiľakovo
8. September 2023
Dodatok č. 01 k zmluve o združených dodávkach elektriny č. SC2022/2341
DOD_107/2023
0,00 € MET Slovakia, a. s. Mesto Fiľakovo
30. August 2023
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
INE_104/2023
236,70 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Mesto Fiľakovo
16. August 2023
Zmluva o dielo
DIELO_102/2023
141 587,60 € STRABAG, s.r.o. Mesto Fiľakovo
16. August 2023
NZ 05/2023/OEaMM - Mesto Fiľakovo - Iuvenis Neogradiensis
NAJ_103/2023
450,00 € Mesto Fiľakovo Iuvenis Neogradiensis
15. August 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Fiľakovo v roku 2023 zo dňa 03.01.2023
DOD_101/2023
0,00 € Mesto Fiľakovo Športový klub NOVOHRAD
10. August 2023
Zmluva o účinkovaní
UCIN_099/2023
75,00 € Kelemen Zoltán Mesto Fiľakovo
10. August 2023
Zmluva o účinkovaní
UCIN_100/2023
75,00 € Hámor Martin Mesto Fiľakovo
8. August 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 223022010
INE_097/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Fiľakovo
8. August 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 223022012
INE_098/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Mesto Fiľakovo
3. August 2023
KZ 03/2023/OEaMM - Mesto Fiľakovo - Kómár Štefan pozemok 21 m2
KUP_096/2023
2 100,00 € Kómár Štefan Mesto Fiľakovo
1. August 2023
Darovacia zmluva
DAR_095/2023
0,00 € Mestské kultúrne Stredisko Mesto Fiľakovo