Centrálny register zmlúv

Mesto Fiľakovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 083/02I02-29-V01/2024
INE_089/2024
2 516 998,77 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Mesto Fiľakovo
21. Jún 2024
Dodatok č. 3/2024 k zmluve č. 466/2024
DOD_088/2024
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Mesto Fiľakovo
20. Jún 2024
KZ 06/2024/OEaMM - predaj pozemku V. Szabó
KUP_087/2024
2 250,00 € Mesto Fiľakovo Szabó Vojtech
18. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
DOT_084/2024
700,00 € Rozmarín, n.o. Mesto Fiľakovo
18. Jún 2024
Zmluva o dielo
DIELO_085/2024
57 397,67 € STRABAG, s.r.o. Mesto Fiľakovo
18. Jún 2024
Zmluva o dielo
DIELO_086/2024
93 441,44 € STRABAG, s.r.o. Mesto Fiľakovo
14. Jún 2024
Zmluva na výkon stavebného dozoru
INE_083/2024
8 040,00 € Inper, s.r.o. Mesto Fiľakovo
11. Jún 2024
Dohoda medzi SPF a Mestom Fiľakovo
DOH_082/2024
4 393,29 € Slovenský pozemkový fond Mesto Fiľakovo
10. Jún 2024
Dodatok k NZ
DOD_081/2024
0,00 € Mesto Fiľakovo ANNA VILLA s.r.o.
7. Jún 2024
Kúpna zmluva
KUP_079/2024
3 240,00 € AgeVolt Slovakia Mesto Fiľakovo
7. Jún 2024
Zmluva č.0233/2024 o podmienkach uzatvorenia budúcej zmluvy
INE_080/2024
0,00 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Mesto Fiľakovo
4. Jún 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
DOD_078/2024
0,00 € AP Building design Mesto Fiľakovo
24. Máj 2024
Dohoda o refundácii prevádzkových nákladov
DOH_073/2024
484,27 € Mestské kultúrne Stredisko Mesto Fiľakovo
24. Máj 2024
Darovacia zmluva
DAR_074/2024
0,00 € Základná škola Štefana Koháriho II. s VJM - II. Koháry István Alapiskola Mesto Fiľakovo
24. Máj 2024
Darovacia zmluva
DAR_075/2024
0,00 € Základná škola (Školská) Mesto Fiľakovo
24. Máj 2024
Darovacia zmluva
DAR_076/2024
0,00 € Základná škola Lajosa Mocsáryho s VJM - Mocsáry Lajos Alapiskola Mesto Fiľakovo
24. Máj 2024
Darovacia zmluva
DAR_077/2024
0,00 € Základná škola (Farská lúka) Mesto Fiľakovo
21. Máj 2024
Dodatok č.1 k Dohode o poskytnutí príspevku
DOD_072/2024
5 727,36 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec Mesto Fiľakovo
17. Máj 2024
Zmluva o nájme č. 01/2024
NAJ_072/2024
0,00 € Mesto Fiľakovo PATAK MOTORS Production, s.r.o.
13. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - Brownfield Mesto Fiľakovo - BBSK
ZVB_071/2024
0,00 € Mesto Fiľakovo Banskobystrický samosprávny kraj