Centrálny register zmlúv

Mesto Ružomberok

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2023
Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 28.12. 2022 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2023
20230249/2023
3 159,00 € Mesto Ružomberok Spišská katolícka charita
8. December 2023
nájomná zmluva -predmetom sú pozemky CKN parc.č . 7054/40 o výmere 64 m2 a CKN parc. č. 7054/39 o výmere 45 m2, vytvorené GP č. 00634808-199/23 z pozemku parc. č. CKN 7054/1/LV 4101
20230697/2023
654,00 € Mesto Ružomberok Roman Tkáčik
8. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného prostriedkov na záujmové vzdelávanie
20230699/2023
75,00 € Obec Martinček Mesto Ružomberok
7. December 2023
Kúpna zmluva - predmetom je pozemok parc. č. CKN 14046/9 o výmere 183 m2, druh pozemku ostatné plochy, k.ú. Ružomberok, vytvorený GP č. 36672769-106/20
20230694/2023
2 562,00 € Mesto Ružomberok Daniel Krížo
7. December 2023
Dodatok č. 12 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu skužbu č. 36/2021-SOP
20230695/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
7. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie v centrách voľného času detí s trvalým pobytom v Obci Likavka na rok 2024 - č. D11/2023
20230696/2023
1 125,00 € Obec Likavka Mesto Ružomberok
6. December 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
20230691/2023
834,40 € Katarína Gorečková SVET CHUTÍ Mesto Ružomberok
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
20230692/2023
9 990,00 € PROCESS MANAGEMENT, s.r.o. Mesto Ružomberok
6. December 2023
Kúpna zmluva
20230693/2023
6 400,00 € Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. Mesto Ružomberok
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej čiastky 2/6/2023
20230683/2023
30 000,00 € Mondi SCP, a.s. Mesto Ružomberok
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
20230684/2023
135 000,00 € Mesto Ružomberok Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
5. December 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
20230685/2023
10 089,92 € Poľnohospodárske družstvo Mesto Ružomberok
5. December 2023
Zmluva o nájme č. BB297/2023/0919001-Nzpk
20230686/2023
2 025,72 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Mesto Ružomberok
5. December 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena
20230687/2023
448,78 € Mesto Ružomberok Ing. Ján Kolík
5. December 2023
Zmluva o spolupráci
20230688/2023
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Mesto Ružomberok
5. December 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
20230689/2023
27 610,00 € Tatranská mliekareň a.s. Mesto Ružomberok
5. December 2023
Rámcová dohoda na dodanie potravín
20230690/2023
19 702,00 € Vladimír Zelník Mesto Ružomberok
1. December 2023
Zmluva o využívaní softvéru a s ním súvisiacich služieb
20230681/2023
5 998,80 € Paysy s. r. o. Mesto Ružomberok
1. December 2023
Zmluva o spolupráci
20230682/2023
0,00 € EUROCOM Investment s.r.o. Mesto Ružomberok
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
20230678/2023
0,00 € Energetické centrum Bratislava Mesto Ružomberok