Centrálny register zmlúv

Obec Pribylina

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/100/2024
10,00 € Obec Pribylina Oľga Majerová
25. Jún 2024
Rámcová dohoda o podmienkach prevádzkovania miestneho systému triedeného zberu komunálnych odpadov pre zložku odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov v riadiacej pôsobnosti obce.
51/2024
0,00 € ENVI-PAK, a.s. Obec Pribylina
25. Jún 2024
Prenájom pozemku v ATC Račkova dolina
52/2024
11,29 € Obec Pribylina Kováč Jozef
13. Jún 2024
Nájom bytu č. 7 v bytovom dome č. 16
50/2024
182,00 € Obec Pribylina Jurík Daniel Ing.
11. Jún 2024
Prenájom pozemku v ATC Račkova dolina
49/2024
11,29 € Obec Pribylina Kseňáková Dagmar Ing.
7. Jún 2024
Prenájom 1m2 pozemku KNC 320/1 za účelom umiestnenia Balíkovo Boxu
47/2024
3,00 € Obec Pribylina Slovak Parcel Service s.r.o.
7. Jún 2024
Poskytovanie sociálnej služby - opatrovateľskej služby
48/2024
1,60 € Obec Pribylina Honcová Ľubica
31. Máj 2024
Nájom bytu č. 8 v bytovom dome č. 16
42/2024
200,00 € Obec Pribylina Červeňová Milada
31. Máj 2024
Prenájom pozemku v ATC Račkova dolina
45/2024
11,29 € Obec Pribylina PD Inovec Trenčianske Stankovce
31. Máj 2024
Prenájom pozemku v ATC Račkova dolina
43/2024
11,29 € Obec Pribylina Masteš Ján
31. Máj 2024
Prenájom pozemku v ATC Račkova dolina
44/2024
11,29 € Obec Pribylina Masteš Ján
31. Máj 2024
Prenájom pozemku v ATC Račkova dolina
46/2024
11,29 € Obec Pribylina Moravan, a.s.
28. Máj 2024
Nákup stroja Traktorová kosačka John Deere X350R
41/2024
6 450,00 € Agroservis spol. s r.o. Obec Pribylina
27. Máj 2024
Nájom bytu č. 10 v bytovom dome č. 16
40/2024
230,00 € Obec Pribylina Červeňová Viera
27. Máj 2024
Prenájom pozemku v ATC Račkova dolina
39/2024
11,29 € Obec Pribylina PVOS KOVO TATRA a.s. Kopřivnice
27. Máj 2024
Dodatok č. 1 k dohode o zabezpečení aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec podľa §54.
38/2024
0,00 € Obec Pribylina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
27. Máj 2024
Prenájom pozemku v ATC Račkova dolina
37/2024
11,29 € Obec Pribylina Janek s.r.o.
22. Máj 2024
Poskytnutie finančnej dotácie pre Miestny spolok Slovenského červeného kríža Pribylina v roku 2024
36/2024
100,00 € Miestny spolok Slovenského červeného kríža Pribylina Obec Pribylina
20. Máj 2024
Pripojenie RD na verejnú kanalizáciu
34/2024
0,46 € Obec Pribylina Račko Miroslav
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na výstavbu inžinierskych sietí - IBV Medzi záhradami
35/2024
8 656,00 € Obec Pribylina Račko Miroslav