Centrálny register zmlúv

Obec Ľubeľa

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Zmluva
0101202479
13 429,55 € ENVI - PAK a.s. Obec Ľubeľa
20. Jún 2024
Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo
0152024
1,00 € Slovak Parcel Service s.r.o. Obec Ľubeľa
5. Jún 2024
ZMLUVA o uskutočnení konkrétnej úlohy pri výkone funkcie hlavného kontrolóra pre viaceré obce uzatvorená v zmysle §18b a §20a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
0142024
0,00 € Ing.Slávka Medveďová Obec Ľubeľa
5. Jún 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o uskutočnení konkrétnej úlohy pri výkone funkcie hlavného kontrolóra pre viaceré obce
0132024
0,00 € Ing.Slávka Medveďová Obec Ľubeľa
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ľubeľa
72024
1 000,00 € Dobrovoľný hasičský zbor Ľubeľa Obec Ľubeľa
21. Máj 2024
Zmluva o zriedení vecného bremena v prospech tretej osoby
442024
50,00 € Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Ľubeľa
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ľubeľa
62024
600,00 € Miestny spolok Slovenského červeného kríža Ľubeľa Obec Ľubeľa
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ľubeľa
82024
10 000,00 € Telovýchovná jednota Partizán Ľubeľa Obec Ľubeľa
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ľubeľa
92024
400,00 € Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Ľubeľa Obec Ľubeľa
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ľubeľa
102024
500,00 € FIT klub Ľubeľa Obec Ľubeľa
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
3240562
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Obec Ľubeľa
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
032024
6 000,00 € INSUCCOR s.r.o., 974 01 Banská Bystrica Obec Ľubeľa
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ľubeľa
42024
250,00 € Jednota dôchodcov Slovenska -Ľubeľa Obec Ľubeľa
24. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ľubeľa
52024
1 000,00 € Ľubeľské ochotnícke divadlo K.O.Urbana Obec Ľubeľa
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ľubeľa
12024
1 200,00 € Obecný tenisový klub Ľubeľa Obec Ľubeľa
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ľubeľa
22024
500,00 € Obecná rada mládeže Obec Ľubeľa
23. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Ľubeľa
32024
400,00 € Slovenský zväz záhradkárov Ľubeľa Obec Ľubeľa
11. Marec 2024
Dodatok
16
0,00 € OZO-Liptovský Mikuláš, 031 42 Liptovský Mikuláš Obec Ľubeľa
7. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
022024
0,00 € LUTEX Ľubomír Ludvik Obec Ľubeľa
1. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej soc.služby
012024
1 431,14 € Spišská katolícka charita Obec Ľubeľa