Centrálny register zmlúv

Obec Likavka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
P_2023_09_29
30,00 € Komunálna poisťovňa,a.s. Obec Likavka
28. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov kultúrneho domu
N_2023_09_20
155,00 € Obec Likavka Zuzana Dittrychová
28. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
N_2023_09_27
30,00 € Obec Likavka Mária Lauková
28. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov kultúrneho domu
N_2023_09_27_1
15,00 € Obec Likavka Alexander Czafik
28. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov kultúrneho domu
N_2023_09_27_2
30,00 € Obec Likavka Anežka Bažíková
14. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
N_2023_09_08
30,00 € Obec Likavka Mgr. Mária Žerebáková
12. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov kultúrneho domu
N_2023_09_11
132,00 € Obec Likavka Bianka Kubisová
7. September 2023
Zmluva o spolupráci
R_2023_08_29
350,00 € Richard Závodský Obec Likavka
5. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
N_2023_08_30
30,00 € Obec Likavka Štefan Hradský
31. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
N_2023_08_31
403,02 € Obec Likavka Marián Breyer, s.r.o.
24. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov kultúrneho domu
N_2023_08_23
150,00 € Obec Likavka Jana Fričová
23. August 2023
Dodatok č. 1 l zmluve zo dňa 15.12.2022 o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2023
D_2023_08_23
1 296,00 € Spišská katolícka charita Obec Likavka
21. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
N_2023_08_21
30,00 € Obec Likavka Anna Martonová
16. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
N_2023_08_14
30,00 € Obec Likavka Ján Lámoš
16. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov kultúrneho domu
N_2023_08_16
155,00 € Obec Likavka Daniela Vrabková
10. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov kultúrneho domu
N_2023_08_10
360,00 € Obec Likavka Adam Kramarčík
9. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
N_2023_08_08
30,00 € Obec Likavka Janka Pavlíková
8. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov kultúrneho domu
N_2023_08_07
30,00 € Obec Likavka Bianka Kubisová
4. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
N_2023_08_02
30,00 € Obec Likavka Denisa Halušková
4. August 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov kultúrneho domu
N_2023_08_04
85,50 € Obec Likavka Otília Uramová