Centrálny register zmlúv

Obec Likavka

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov kultúrneho domu
N_2024_06_22
120,00 € Obec Likavka Peter Mastiš
19. Jún 2024
Dodatok č. 1 k návrhu poistnej zmluvy č. 5509000950
D_2024_06_17
726,83 € Komunálna poisťovňa,a.s. Obec Likavka
17. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov hasičskej zbrojnice
N_2024_06_17
30,00 € Obec Likavka Peter Švichký
17. Jún 2024
Zmluva č. SVSN-0101202465 uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a súčasne podľa § 59 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Z_2024_06_17
32 736,64 € Ľupčianka Obec Likavka
11. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov hasičskej zbrojnice
N_2024_06_16
40,00 € Obec Likavka Dominik Kubis
4. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov hasičskej zbrojnice
N_2024_06_08
40,00 € Obec Likavka Peter Kondra
4. Jún 2024
Kúpnopredajná zmlvua
K_2024_05_23
400,00 € Obec Likavka Poľnohospodárske družstvo Lisková
3. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov hasičskej zbrojnice
N_2024_06_09
40,00 € Obec Likavka Matúš šuľa
3. Jún 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov hasičskej zbrojnice
N_2024_06_05
30,00 € Obec Likavka Margita Macková
30. Máj 2024
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo Nájomný bytový dom Likavka
V_2024_05_29
2 169 780,00 € Metrostav Slovakia a.s. Obec Likavka
29. Máj 2024
Zmluva o grantovom účte
Z_2024_05_29
0,00 € Prima banka Slovensko,a.s. Obec Likavka
24. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov kultúrneho domu
N_2024_05_24
100,00 € Obec Likavka Janka Pavlíková
24. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov kultúrneho domu
N_2024_05_24_01
40,00 € Obec Likavka Peter Hnát
23. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov hasičskej zbrojnice
N_2024_05_23
40,00 € Obec Likavka Mário Vrabko
17. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov kultúrneho domu
N_2024_05_17
49,00 € Obec Likavka Milena Jarabáková
17. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov kultúrneho domu
N_2024_05_17_2
65,00 € Obec Likavka Anežka Bažíková
16. Máj 2024
POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB - ProBiznis
P_2024_05_16
515,48 € Komunálna poisťovňa,a.s. Obec Likavka
14. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov hasičskej zbrojnice
N_2024_05_14
30,00 € Obec Likavka Dorota Martonová
14. Máj 2024
Zmluva č. D3/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Likavka v roku 2024
D_2024_05_04
600,00 € Obec Likavka Slovenský zväz záhradkárov ZO 43-20 Likavka
10. Máj 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov hasičskej zbrojnice
N_2024_05_13
30,00 € Obec Likavka Iveta Mintálová