Centrálny register zmlúv

Obec Zázrivá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
06-2024-HM
50,00 € Zázrivá Ondrej Borončo
27. Marec 2024
Servisná zmluva uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
17-2024-LEDSER
3 221,14 € LED-SERVICE, s.r.o. Zázrivá
27. Marec 2024
Zmluva č. 3240541 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPOSR
18-2024-DPOSR-Z-3240541
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Zázrivá
27. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 258-2012
258-2012-D1
60,00 € Zázrivá Róbert Macek
26. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 257-2012
257-2012-D1
50,00 € Zázrivá Zita Červeňová
26. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 14-2013
14-2013-D1
50,00 € Zázrivá Pavol Láštic
25. Marec 2024
Dodatok č. 2024-01 k Zmluve o zabezpečení sociálnych služieb
16-2024-ZSS-D1
21 168,00 € Spišská katolícka charita Zázrivá
19. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 09-2013
09-2013-D1
50,00 € Zázrivá Petronela Maceková
19. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 28-2013
28-2023-D1
50,00 € Zázrivá Peter Kučka
19. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 211-2012
211-2012-D1
50,00 € Zázrivá Michal Fašánok
19. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa do distribučnej sústavy č. 202401-NP-0246
14-2024-SSD_DMS_202401-NP-0246
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Zázrivá
19. Marec 2024
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa do distribučnej sústavy č. 202401-NP-0244
15-2024-SSD-DMS-202401-NP-0244
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Zázrivá
18. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 21-2013
21-2013-D1
30,00 € Zázrivá Juliana Polláková
18. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 21-2013
21-2013--D1
20,00 € Zázrivá Juliana Polláková
18. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 22-2013
22-2013-D1
30,00 € Zázrivá Juliana Polláková
15. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 08-2014
08-2014-D1
60,00 € Zázrivá Žofia Žemlicková
15. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 05-2013
05-2013-D1
50,00 € Zázrivá Žofia Žemlicková
14. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie 1/2024
12-2024-TJF-2024
9 694,00 € Zázrivá TJ Fatran Zázrivá
5. Marec 2024
Darovacia zmluva
11-2024-MOR2-D
1 000,00 € Ingrid Moravcová Zázrivá
4. Marec 2024
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 205-2012
205-2012-D1
50,00 € Zázrivá Alena Šindlerová