Centrálny register zmlúv

Obec Zázrivá

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Jún 2023
Kúpna zmluva
19-2023-KZ
160,00 € Zázrivá Peter Záň
8. Jún 2023
Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
12-2023-HM
30,00 € Zázrivá Júlia Ligasová
7. Jún 2023
Kúpna zmluva
18-2023-KZ
6 997,20 € Zázrivá Jana Karcolová
5. Jún 2023
Dodatok k ZMLUVE č. ZO/2018A10720-2 O ZABEZPEČENÍ VÝKON ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
17-2023-OS_D2023
60,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Zázrivá
26. Máj 2023
Darovacia zmluva č. SE-OD1-2022/005052-001
16-2023-SE-OD1-2022/005052-001
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Zázrivá
26. Máj 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 188-2012
188-2012-D1
150,00 € Zázrivá Margita Antolová
24. Máj 2023
Zmluva o nájme pozemku č. 1/2023
14-2023-NZ
33,60 € Zázrivá Milan Kázik
22. Máj 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 07-2013
07-2013-D1
130,00 € Zázrivá Štefánia Bezdedová
22. Máj 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 15-2013
15-2013-D1
100,00 € Zázrivá Gustáv Krška
22. Máj 2023
Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
10-2023-HM
50,00 € Zázrivá Marek Plančo
22. Máj 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 215-2012
215-2012-D1
80,00 € Zázrivá Anna Hanečáková
22. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
13-2023-AS-MA
20,00 € Zázrivá adsupra s.r.o.
22. Máj 2023
Zmluva o dlhodobom nájme hrobového miesta
11-2023-HM
30,00 € Zázrivá Marika Trnovcová
9. Máj 2023
Zmluva na jedno umiestnenie ATM
11-2023-ESS-ATM
0,00 € Euronet Services Slovakia, spol. s r.o. Zázrivá
9. Máj 2023
Zmluva č. 323 0535 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka
12-2023-DHZ
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Zázrivá
5. Máj 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 217-2012
217-2012-D1
70,00 € Zázrivá Oľga Karcolová
5. Máj 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 125-2012
125-2012-D1
30,00 € Zázrivá Eva Šalagová
5. Máj 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 126-2012
126-2012-D1
60,00 € Zázrivá Žofia Drengubiaková
4. Máj 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 75-2012
75-2012-D1
100,00 € Zázrivá Viera Žúborová
4. Máj 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dlhodobom nájme hrobového miesta 04-2013
04-2013-D1
30,00 € Zázrivá Viera Žúborová