Centrálny register zmlúv

Obec Ťapešovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Apríl 2024
Zaradenie motorového vozidla - poistná zmluva č. 3550151812
15/2024
129,02 € Kooperatíva, poisťovňa Obec Ťapešovo
26. Marec 2024
Kúpna zmluva
14/2024
71,00 € Obec Ťapešovo MAN Forest, s.r.o.
22. Marec 2024
Zmluva č. 324 0634 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
13/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Ťapešovo
12. Marec 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
12/2024
0,00 € NATUR- PACK, a.s. Obec Ťapešovo
6. Marec 2024
Zmluva o dielo č. 1/2024
11/2024
20,00 € ĽubaLes, s.r.o. Obec Ťapešovo
5. Marec 2024
Kúpno-predajná zmluva
10/2024
1,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Ťapešovo
26. Február 2024
Zmluva č. 201/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Ťapešovo
9/2024
14,00 € František Madleňák Obec Ťapešovo
21. Február 2024
Zmluva o dielo č. 02/2024
8/2024
5 350,00 € Keteb architekti, s.r.o. Obec Ťapešovo
7. Február 2024
Zmluva č. 142/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Ťapešovo
7/2024
14,00 € Zuzana Kureková Obec Ťapešovo
7. Február 2024
Zmluva č. 142/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Ťapešovo
7/2024
14,00 € Zuzana Kureková Obec Ťapešovo
31. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1000055903
6/2024
140,40 € DSi DATA Obec Ťapešovo
24. Január 2024
Dodatok č. 7 k zmluve o nájme
5/2024
0,00 € Obec Ťapešovo Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
22. Január 2024
Zmluva č.125/2024 o prenájme miesta na pohrebisku Ťapešovo
4/2024
14,00 € Ivana Teplická Obec Ťapešovo
17. Január 2024
Kúpna zmluva č. 2440130606
2/2024
422,00 € O2 Slovakia, s.r.o Obec Ťapešovo
17. Január 2024
Zmluva č. 2440130624
3/2024
302,00 € O2 Slovakia, s.r.o Obec Ťapešovo
12. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve č. 230957 08U03 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácieoe
1/2024- dodatok
0,00 € Environmentálny fond Obec Ťapešovo
15. December 2023
Návrh poistnej zmluvy na diaľku - havaríjné poistenie motorových vozidiel
59/2023
1 179,00 € Kooperatíva, poisťovňa Obec Ťapešovo
14. December 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
57/2023
820,00 € Ing. Ladislav Adamec Obec Ťapešovo
14. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
58/2023
1,64 € Technické služby s.r.o. Obec Ťapešovo
6. December 2023
Zmluva na výkon funkcie odborného lesného hospodára
54/2023
1,30 € Ing. Michal Škapec Obec Ťapešovo