Centrálny register zmlúv

Mesto Trstená

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. December 2023
Príkazná zmluva
Z/420/2023
250,00 € Lepiš Jaroslav Mesto Trstená
1. December 2023
Príkazná zmluva
Z/421/2023
350,00 € Regitko Miroslav, Mgr. art. Mesto Trstená
1. December 2023
Hromadná licenčná zmluva
Z/422/2023
240,00 € SOZA,Slov.ochr.zväz autorský Mesto Trstená
29. November 2023
Zmluva o spolupráci
Z/413/2023
5 250,00 € Implementačná agentúra MPSVaR SR Mesto Trstená
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
Z/414/2023
252,00 € Obec Oravský Biely Potok Mesto Trstená
29. November 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čimhová
Z/415/2023
168,00 € Obec Čimhová Mesto Trstená
29. November 2023
Zmluva o nájme bytu
Z/416/2023
120,60 € Bašistová Magdaléna, Mgr. Mesto Trstená
29. November 2023
Zmluva o nájme bytu
Z/417/2023
81,05 € Hervayová Martina Mesto Trstená
29. November 2023
Zmluva o nájme bytu
Z/418/2023
81,05 € Múnnich Miriam, MUDr. Mesto Trstená
29. November 2023
Zmluva o nájme bytu
Z/419/2023
81,05 € Viszlayová Petra, MUDr. Mesto Trstená
28. November 2023
Havarijné poistenie
Z/412/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Trstená
28. November 2023
Havarijné positenie
Z/768/2020
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Mesto Trstená
27. November 2023
Darovacia zmluva
Z/408/2023
300,00 € Panasonic Industrial Devices Slovakia s.r.o. Mesto Trstená
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na záujmové vzdelávanie detí
Z/409/2023
24,00 € Obec Mútne Mesto Trstená
27. November 2023
Príkazná zmluva
Z/410/2023
200,00 € Tabačáková Renáta Mesto Trstená
27. November 2023
Zmluva o umeleckej spolupráci
Z/411/2023
0,00 € EVENT FACTORY event agency&catering Mesto Trstená
21. November 2023
Dohoda o ukočnení zmluvy o zabezpečení služieb
Z/406/2023
0,00 € OPŽP SK, s.r.o. Mesto Trstená
21. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 973
Z/407/2023
60,00 € Frielichová Jana Mesto Trstená
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 155
Z/401/2023
37,00 € Bolibruch František, Mgr. Mesto Trstená
20. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 209
Z/400/2023
37,00 € Bolibruch František, Mgr. Mesto Trstená