Centrálny register zmlúv

Obec Sihelné

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
Darovacia zmluva č. p. KRHZ-ZA-VO-352-069-2023
Darovacia zmluva č. p. KRHZ-ZA-VO-352-069-2023
0,00 € Slovenská republika v zastúpená Ministerstvom vnútra SR Obec Sihelné
21. Február 2024
Dohoda o dodávke stravy
Dohoda o dodávke stravy
0,00 € Obec Sihelné CZŠ sv. apoštola Pavla v Sihelnom
15. Február 2024
Zmluva o vode č. 105
Zmluva o vode č. 105
0,00 € Obec Sihelné- drobná prvádzka Mária Matušňáková
26. Január 2024
Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi
Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi
0,00 € Združenie Biela Orava Obec Sihelné
18. Január 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár na rok 2024
Zmluva o poskytnutí príspevku na prevádzku poskyto
0,00 € Spišská katolícka charita Obec Sihelné
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb - MAKROAUDIT, s. r. o. (2)
Zmluva o posk. služ. - MAKROAUDIT, s. r. o.
0,00 € Makroaudit s.r.o. Obec Sihelné
8. Január 2024
Kúpna zmluva-Mária Sivoňová, Vladimír Jančo, Karol Brezoňák
Kúpna zmluva-Mária Sivoňová, Vladimír Jančo, Karol
0,00 € Mária Sivoňová, Vladimír Jančo, Karol Brezoniak Obec Sihelné
8. Január 2024
Nájomná zmluva E. Mazuráková
Nájomná zmluva E. Mazuráková
0,00 € Obec Sihelné Eva Mazuráková
8. Január 2024
Nájomná zmluva F. Sušienka (4)
Nájomná zmluva F. Sušienka (4)
0,00 € Obec Sihelné Sušienka Filip
27. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP - Triedený zber komunálnych odpadov v obci Sihelné
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP - Triedený
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Obec Sihelné
27. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb - MAKROAUDIT, s. r. o.
Zmluva o poskytnutí služieb - MAKROAUDIT, s. r. o.
0,00 € Makroaudit s.r.o. Obec Sihelné
14. December 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov (2)
Zmluva o nájme nebytových priestorov (2)
0,00 € Obec Sihelné Združenie bývalých urbarialistov obce Sihelné
1. December 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná (1)
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Obec Sihelné
1. December 2023
Dohoda č. 23-21-010-41 o pomoci v hmotnej núdzi
Dohoda č. 23-21-010-41 o pomoci v hmotnej núdzi
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Obec Sihelné
1. December 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o odbere odpadu-EKORAY
Dodatok č. 4 k Zmluve o odbere odpadu-EKORAY
0,00 € Peter Bolek- EKORAY Obec Sihelné
1. December 2023
Návrh poistnej zmluvy-náves
Návrh poistnej zmluvy-náves
0,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Vienna insurance group Obec Sihelné
1. December 2023
Návrh poistnej zmluvy-traktor
Návrh poistnej zmluvy-traktor
0,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Vienna insurance group Obec Sihelné
1. December 2023
Návrh poistnej zmluvy-traktorový príves
Návrh poistnej zmluvy-traktorový príves
0,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Vienna insurance group Obec Sihelné
1. December 2023
Návrh poistnej zmluvy-poistenie majetku
Návrh poistnej zmluvy-poistenie majetku
0,00 € Komunálna poisťovňa a.s. Vienna insurance group Obec Sihelné
15. November 2023
Kúpna zmluva - Mgr. Božena Tarčáková
Kúpna zmluva - Mgr. Božena Tarčáková
0,00 € Mgr. Božena Tarčáková Obec Sihelné