Centrálny register zmlúv

Obec Párnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV, systémovej podpore a licenčná zmluva
Z0377
210,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica
16. November 2023
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE PLYNU NEREGULOVANÁ
Z0376
0,00 € Stredoslovenská energetika a.s. Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica
13. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 01479/2023-PKZP-K40130/23.00
Z0375
5 837,45 € Slovenský pozemkový fond Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica
9. November 2023
ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV, systémovej podpore a licenčná zmluva
Z0374
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica
17. Október 2023
Dodávateľsko - odberateľská zmluva
Z0372
3 294,00 € Záhradníctvo VAŇO s.r.o. Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica
13. Október 2023
Nájomná zmluva na prenájom pozemku
N0030
0,00 € Ing. Stanislav Jendrišák Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica
1. Október 2023
ZMLUVA O DIELO č. 4/2023
Z0371
114 438,61 € Janex ML s.r.o. Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica
25. September 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
Z0370
0,00 € SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica
20. September 2023
Zmluva o umeleckom výkone
Z0369
1 200,00 € skupina Hergottovci v zastúpení Ing. Milan Perný, PhD. Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica
7. September 2023
Darovacia zmluva
Z0368
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica
7. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU č. 077/23_MA
Z0367
2 500,00 € Nadácia Volkswagen Slovakia Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica
6. September 2023
Zmluva o dielo
Z0365
0,00 € Richard Romančík Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica
6. September 2023
Zmluva o dielo
Z0366
0,00 € Jozef Bučko Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica
6. September 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 5/2023
Z0364
0,00 € Janex ML s.r.o. Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica
18. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
Z0363
5 600,00 € Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica
18. August 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 4/2023
Z0362
800,00 € A.C. TEAM, s.r.o. Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica
16. August 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 3/2023
Z0360
500,00 € VlaHa, s.r.o. Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica
16. August 2023
Kúpna zmluva
Z0361
613,35 € Mgr. Petr Šimák, Mgr. Martina Šimáková Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica
14. August 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 1/2023
Z0358
1 000,00 € Urbárski spolumajitelia - pozemkové spoločenstvo obce Párnica Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica
14. August 2023
DAROVACIA ZMLUVA č. 2/2023
Z0359
500,00 € VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s. Obec Párnica, č. 116 027 52 Párnica