Centrálny register zmlúv

Obec Novoť

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. August 2022
Nájomná zmluva č. 17/2022
Nájomná zmluva č. 17/2022
0,00 € Aneta Šusteková Obec Novoť
27. September 2022
Licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb
Licenčná zmluva a Zmluva o poskytovaní služieb
0,00 € ASSP, s.r.o. Obec Novoť
18. Júl 2022
Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD v Novoti
Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD v Novoti č. 9/2022
0,00 € Barbora Blahútová Obec Novoť
8. August 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. TEP/2020/003
Dodatok č. 3 k Zmluve o dodávke a odbere tepla č. TEP/2020/003
0,00 € BIOPEL, a.s. Obec Novoť
18. Júl 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
0,00 € Blahútová Cecília, rod. Dibdiaková Obec Novoť
13. Október 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb 16/2018
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb 16/2018
0,00 € BOZPOKOL s.r.o. Obec Novoť
22. Júl 2022
Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb
Dohoda o ukončení rámcovej zmluvy o poskytovaní právnych služieb
0,00 € BUKNA, advokátska kancelária, s.r.o. Obec Novoť
15. November 2022
Sponzorská zmluva
Sponzorská zmluva
0,00 € COOP Jednota Námestovo, spotrebné družstvo Obec Novoť
22. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 10/2022
Nájomná zmluva č. 10/2022
0,00 € Dávid Bruník Obec Novoť
10. November 2022
Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti č.29/2022
Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály kultúrneho domu v Novoti č.31/2022
0,00 € Denisa Blahútová Obec Novoť
3. Október 2022
Zmluva o zavedení a realizácii systému zberu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok
SZ007/2022
0,00 € DETOX s.r.o. Obec Novoť
28. September 2022
Zmluva o dielo - Rozšírenie kapacít materskej skoly v obci Novoť
Zmluva o dielo
966 192,25 € dk, s.r.o. Obec Novoť
7. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce č. 782/331/2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na stavebné práce č. 782/331/2022
0,00 € dk, s.r.o. Obec Novoť
10. Máj 2022
o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
3220601
0,00 € Dobrovoľná požiarná ochrana SR Obec Novoť
6. Október 2022
Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD v Novoti č. 24/2022
Nájomná zmluva o prenájme priestorov sály KD v Novoti č. 24/2022
0,00 € Dominik Vlčák Obec Novoť
27. September 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
0,00 € Dušan Poleta Obec Novoť
10. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
6/2022
0,00 € Ekozdroj, s.r.o. Obec Novoť
22. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
0,00 € Ekozdroj, s.r.o. Obec Novoť
14. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 08.06.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve zo dňa 08.06.2022
0,00 € Ekozdroj, s.r.o., registrovaný sociálny podnik Obec Novoť
30. September 2022
Nájomná zmluva č. 23/2022
Nájomná zmluva č. 23/2022
0,00 € Ema Franeková Obec Novoť