Centrálny register zmlúv

Obec Jasenová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2024
žiadosť o zmenu k účtu
3-2024
0,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. Obec Jasenová
21. Február 2024
Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore dane 24,25
4-2024
124,20 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Jasenová
21. Február 2024
Zmluva o nájme pozemku
5-2024
1,00 € Obec Jasenová Mgr. Martin Nosál PhD. a Mgr. MUDr. Eva Nosálová
24. Január 2024
ZMLUVA
1- 2024
0,00 € Divadelná spoločnosť VENDO Obec Jasenová
24. Január 2024
Zmluva o dielo Jasenová-Vyšný Kubín-Dolný Kubín-Kanalizácia
2- 2024
896 400,00 € MIPE Invest, s.r.o. Obec Jasenová
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 224/2023
31/2023
23 700,00 € MPSVR SR Obec Jasenová
21. November 2023
Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore
25/2023
95,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Jasenová
21. November 2023
Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore
26/2023
228,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Jasenová
21. November 2023
Zmluva o zmluve budúcej o zriadení vecného bremena
27/2023
200,00 € Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Jasenová Obec Jasenová
21. November 2023
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
22023
Doplnená
594,82 € KOMUNÁLNA poisťovcňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Jasenová
21. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
302023
Doplnená
79 035,16 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Jasenová
8. August 2023
Nájomná zmluva
22/2023
0,00 € Obec Jasenová Rudolf Balco , JUDr. Milan Kleň
8. August 2023
Zmluva o bežnom účte
232023
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s., Obec Jasenová
8. August 2023
Zmluva o grantovom účte
242023
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s., Obec Jasenová
28. Jún 2023
Zmluva o dielo
21/2023
80 141,63 € inovel,s.r.o. Obec Jasenová
27. Jún 2023
ZMLUVA O DIELO č. SB290323
52023
1 500,00 € Premier Consulting EU, s.r.o. Obec Jasenová
27. Jún 2023
Zmluva p pripojení malého zdroja - zariadenia na výrobu elektriny z obnoviteľného zdroja s celkovým inštalovaným výkonom do 10kW do distribučnej sústavy
102023
0,00 € Stredoslovenská distribučná a s. Obec Jasenová
27. Jún 2023
HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA
112023
0,00 € SOZA- Slovenský ochranný zväz autorských práv k hudobným dielam Obec Jasenová
27. Jún 2023
DOHODA č. 23/20/010/1
122023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín Obec Jasenová
27. Jún 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena
132023
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Jasenová