Centrálny register zmlúv

Obec Jasenová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
ZMLUVA O UMELECKOM VÝKONE
102024
600,00 € Roman Juráš - štatutárny zástupca Obec Jasenová
19. Jún 2024
ZMLUVA O DIELO
92024
38 831,03 € BAU-SK,s.r.o. Obec Jasenová
7. Máj 2024
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
7/2024
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Jasenová
7. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí grantu
82024
2 000,00 € Nadácia VÚB Obec Jasenová
11. Marec 2024
Kúpna zmluva
6/2024
1 913,84 € Stanislav Zboroň a Oľga Zboroňová Obec Jasenová
21. Február 2024
žiadosť o zmenu k účtu
3-2024
0,00 € Slovenská záručná a rozvojová banka a.s. Obec Jasenová
21. Február 2024
Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore dane 24,25
4-2024
124,20 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Jasenová
21. Február 2024
Zmluva o nájme pozemku
5-2024
1,00 € Obec Jasenová Mgr. Martin Nosál PhD. a Mgr. MUDr. Eva Nosálová
24. Január 2024
ZMLUVA
1- 2024
0,00 € Divadelná spoločnosť VENDO Obec Jasenová
24. Január 2024
Zmluva o dielo Jasenová-Vyšný Kubín-Dolný Kubín-Kanalizácia
2- 2024
896 400,00 € MIPE Invest, s.r.o. Obec Jasenová
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 224/2023
31/2023
23 700,00 € MPSVR SR Obec Jasenová
21. November 2023
Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore
25/2023
95,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Jasenová
21. November 2023
Licenčná zmluva a zmluva o systémovej podpore
26/2023
228,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Jasenová
21. November 2023
Zmluva o zmluve budúcej o zriadení vecného bremena
27/2023
200,00 € Pozemkové spoločenstvo urbarialistov obce Jasenová Obec Jasenová
21. November 2023
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
22023
Doplnená
594,82 € KOMUNÁLNA poisťovcňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Jasenová
21. November 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
302023
Doplnená
79 035,16 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Obec Jasenová
8. August 2023
Nájomná zmluva
22/2023
0,00 € Obec Jasenová Rudolf Balco , JUDr. Milan Kleň
8. August 2023
Zmluva o bežnom účte
232023
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s., Obec Jasenová
8. August 2023
Zmluva o grantovom účte
242023
0,00 € Prima banka Slovensko, a. s., Obec Jasenová
28. Jún 2023
Zmluva o dielo
21/2023
80 141,63 € inovel,s.r.o. Obec Jasenová