Centrálny register zmlúv

Obec Zborov nad Bystricou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. November 2022
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy-Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy byt č. 208/8
Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy byt č.208/2
0,00 € Adriána Masnicová Obec Zborov nad Bystricou
14. November 2022
Kúpna zmluva
č. MK/2022/142/BE
7,60 € Agáta Váleková rod. Hermanová Obec Zborov nad Bystricou
14. November 2022
Kúpna zmluva
č.MK/2022/151/BE
13,89 € Agáta Váleková rod. Hermanová Obec Zborov nad Bystricou
30. August 2022
Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
ZMLUVA 544
0,00 € Alena Mitková Obec Zborov nad Bystricou
3. Október 2022
Kúpna zmluva
MK/2022/60/BE
11,16 € Alojz Hlavatý rod. Hlavatý Obec Zborov nad Bystricou
3. Október 2022
Kúpna zmluva
MK/2022/61/BE
4,14 € Alojz Hlavatý rod. Hlavatý Obec Zborov nad Bystricou
21. September 2022
ZMLUVA 810 o prenájme hrobového miesta na pohrebisku č.810
ZMLUVA 810
0,00 € Alojz Masarik Obec Zborov nad Bystricou
18. Október 2022
Kúpna zmluva
č. MK/2022/93/BE
3,72 € Alojz Masaryk rod. Masaryk Obec Zborov nad Bystricou
18. Október 2022
Kúpna zmluva
č.MK/2022/92/BE
46,72 € Alojz Masaryk rod. Masaryk Obec Zborov nad Bystricou
4. November 2022
Kúpna zmluva
č. MK/2022/90/BE
22,17 € Anna Blahutová rod. Melešová Obec Zborov nad Bystricou
4. November 2022
Kúpna zmluva
č. MK/2022/91/BE
4,64 € Anna Blahutová rod. Melešová Obec Zborov nad Bystricou
15. December 2022
Kúpna zmluva
č. MK/2022/103/BE
42,97 € Anna Borisová rod. Šurkalová Obec Zborov nad Bystricou
15. December 2022
Kúpna zmluva
č. MK/2022/104/BE
7,42 € Anna Borisová rod. Šurkalová Obec Zborov nad Bystricou
27. Jún 2022
Kúpna zmluva
MK/2022/162/JM
3,91 € Anna Budošová rod.Labáková Obec Zborov nad Bystricou
12. Máj 2022
Kúpna zmluva č. MK/2022/64/JM
MK/2022/64/JM
4,93 € Anna Čanecká rod. Janošíková Obec Zborov nad Bystricou
14. November 2022
Kúpna zmluva
č.MK/2022/169/BE
4,37 € Anna Čanecká rod. Janošíková Obec Zborov nad Bystricou
27. Jún 2022
Kúpna zmluva
MK/2022/14/JM
36,52 € Anna Červeníková rod. Jedináková Obec Zborov nad Bystricou
27. Jún 2022
Kúpna zmluva
MK/2022/65/JM
9,75 € Anna Červeníková rod. Jedináková Obec Zborov nad Bystricou
27. Jún 2022
Kúpna zmluva
MK/2022/164/JM
35,03 € Anna Červeníková rod. Jedináková Obec Zborov nad Bystricou
15. December 2022
Kúpna zmluva
č. MK/2022/119/BE
28,74 € Anna Červeníková rod. Jedináková Obec Zborov nad Bystricou