Centrálny register zmlúv

Obec Zákopčie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Júl 2024
Protokol o prechode vlastníctva a postúpení majetkových práv a záväzkov
8/2024
11 500,00 € Slovenská republika - Okresný úrad Žilina Obec Zákopčie
10. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
MZ71/2023/ZoZVB 992/2024
775,03 € Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Obec Zákopčie
9. Júl 2024
Hromadná licenčná zmluva
VP/24/06986/002
96,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Zákopčie
3. Júl 2024
Kúpna zmluva
Z-D-2024-000760-00
6 535,63 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Zákopčie
2. Júl 2024
Nájomná zmluva
4/825/2024_cenigova
69,40 € Eva Cenigová Obec Zákopčie
28. Jún 2024
Nájomná zmluva
553
15,00 € Ľubomír Majka Organizácia verejnoprospešných služieb
28. Jún 2024
Nájomná zmluva
130/2024
15,00 € Mária Hudecová Organizácia verejnoprospešných služieb
10. Jún 2024
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu pre maoodber
1121896
0,00 € Energie2, a.s. Obec Zákopčie
6. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
29052024
1 000,00 € Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Zákopčie Obec Zákopčie
3. Jún 2024
Nájomná zmluva
193
50,00 € Mária Mičová Organizácia verejnoprospešných služieb
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
5/2024/OE/K/1.26
1 300,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Zákopčie
22. Máj 2024
Zmluva o združenej dodávke elektriny špeciál
22052024
0,00 € SSE Obec Zákopčie
21. Máj 2024
Nájomná zmluva
4/953/2024
69,00 € Marcela Ondrašinová Obec Zákopčie
21. Máj 2024
Nájomná zmluva
3/953/2024
137,30 € Katarína Vavreková a manžel Jozef Vavrek Obec Zákopčie
21. Máj 2024
Poistná zmluva
8880228560
903,36 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Organizácia verejnoprospešných služieb
17. Máj 2024
Nájomná zmluva
624
45,00 € Anna Sirotová Organizácia verejnoprospešných služieb
17. Máj 2024
Nájomná zmluva
397
30,00 € Michaela Burdová Organizácia verejnoprospešných služieb
10. Máj 2024
Nájomná zmluva
7/953/2024
69,00 € Radoslav Čecho Obec Zákopčie
9. Máj 2024
Nájomná zmluva
479
25,00 € Jana Durajová Organizácia verejnoprospešných služieb
7. Máj 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
GVIS-ZD-24-
0,00 € Geodeticca Vision, s.r.o. Obec Zákopčie