Centrálny register zmlúv

Mesto Kysucké Nové Mesto

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. September 2023
Dodatok č.4 ku kolektívnej zmluve
ZML_667/2022
0,00 € Mesto Kysucké Nové Mesto Mesto Kysucké Nové Mesto
22. September 2023
Dodatok č. 6 ku kolektívnej zmluve
ZML_593/2023
0,00 € Mesto Kysucké Nové Mesto Mesto Kysucké Nové Mesto
20. September 2023
Zmluva o nájme pozemku
ZML_591/2023
420,00 € RICHO, s.r.o. Mesto Kysucké Nové Mesto
20. September 2023
Zmluva na dodanie tovaru
ZML_589/2023
11 880,00 € DigiDay Slovakia s. r. o. Mesto Kysucké Nové Mesto
20. September 2023
Zmluva o nájme pozemku
ZML_592/2023
1 000,00 € Sinep, s. r. o. Mesto Kysucké Nové Mesto
19. September 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
ZML_590/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Kysucké Nové Mesto
14. September 2023
Zmluva o nájme bytu
ZML_582/2023
0,00 € Baláž Gregor Mesto Kysucké Nové Mesto
14. September 2023
Zmluva o nájme nebytového priestoru
ZML_586/2023
0,00 € MUDr. Mária Drahňáková s.r.o. Mesto Kysucké Nové Mesto
14. September 2023
Zmluva o nájme bytu
ZML_585/2023
0,00 € Štrkáč Mário Mesto Kysucké Nové Mesto
14. September 2023
Zmluva o nájme bytu
ZML_584/2023
0,00 € Šidlo Jozef Mesto Kysucké Nové Mesto
14. September 2023
Zmluva o nájme bytu
ZML_583/2023
0,00 € Čelko Jozef Mesto Kysucké Nové Mesto
14. September 2023
Zmluva o nájme pozemku
ZML_587/2023
180,00 € Biljalovič Adem BALKAN Mesto Kysucké Nové Mesto
14. September 2023
Zmluva o nájme pozemku
ZML_588/2023
152,00 € Kurtulíková Elena Mesto Kysucké Nové Mesto
12. September 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme pozemku
ZML_581/2023
0,00 € Kresťanskodemokratické hnutie Mesto Kysucké Nové Mesto
8. September 2023
Zmluva o nájme a servisnom zabezpečení tlačových zariadení
ZML_573/2023
0,00 € Z + M servis a.s. Mesto Kysucké Nové Mesto
6. September 2023
Zmluva o nájme pozemku
ZML_579/2023
12,60 € Brodňanová Michaela Mesto Kysucké Nové Mesto
5. September 2023
Zmluva o nájme bytu
ZML_574/2023
0,00 € Čonková Anna Mesto Kysucké Nové Mesto
5. September 2023
Zmluva o nájme trhového miesta
ZML_575/2023
396,00 € RICHO, s.r.o. Mesto Kysucké Nové Mesto
5. September 2023
Zmluva o nájme bytu
ZML_576/2023
0,00 € Strkáčová Jana Mesto Kysucké Nové Mesto
5. September 2023
Zmluva o nájme bytu
ZML_577/2023
0,00 € Kubištová Mariana Mesto Kysucké Nové Mesto