Centrálny register zmlúv

Mesto Krásno nad Kysucou

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantu č. MO24 022
11/06/2024Po
2 000,00 € Nadácia Pontis Mesto Krásno nad Kysucou
21. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Krásno nad Kysucou v roku 2024
21/06/2024
500,00 € Mesto Krásno nad Kysucou Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Krásno nad Kysucou
21. Jún 2024
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z311071ALN3 zo dňa 27.7.2021
10/06/2024
324 268,80 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Mesto Krásno nad Kysucou
20. Jún 2024
Zmluva o dielo
03/06/2024
8 580,00 € Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o. Mesto Krásno nad Kysucou
20. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí grantu č. MO24 022
11/06/2024
2 000,00 € Mesto Krásno nad Kysucou Mesto Krásno nad Kysucou
17. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Krásno nad Kysucou v roku 2024
06/05/2024Aut
600,00 € Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom Kysuce Mesto Krásno nad Kysucou
17. Jún 2024
Zmluva o vystavení platobnej karty OMV Card s funkciou ROUTEX
28/05/2024
0,00 € OMV Slovensko, s.r.o. Mesto Krásno nad Kysucou
14. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
U/39/2024
10,00 € Mesto Krásno nad Kysucou Eva Poliaková
11. Jún 2024
Zmluva o dielo
31/05/2024
300,00 € Terézia Turiaková Mesto Krásno nad Kysucou
11. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Krásno nad Kysucou v roku 2024
06/05/2024/Er
600,00 € eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí, Územie Žilina Mesto Krásno nad Kysucou
6. Jún 2024
Zmluva o výpožičke a prevádzkovaní
06/06/2024
0,00 € Mesto Krásno nad Kysucou Mestský podnik Krásno nad Kysucou, s.r.o.
31. Máj 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
F/186/2024
35,00 € Mesto Krásno nad Kysucou Vlasta Kavalková
30. Máj 2024
Zmluvu o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Krásno nad Kysucou v roku 2024
06/05/2024/Vr
1 600,00 € FS VRABČIAR, občianske združenie Mesto Krásno nad Kysucou
30. Máj 2024
Dodatok č.1 k zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 25.09.2023
30/05/2024
0,00 € Mesto Krásno nad Kysucou Stredoslovenská distribučná, a.s.
29. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 23/2024/OE/K/1.35
27/05/2024
2 800,00 € Žilinský samosprávny kraj Mesto Krásno nad Kysucou
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Krásno nad Kysucou v roku 2024
06/05/2024/Kp
1 500,00 € Mesto Krásno nad Kysucou Kultúrny prameň
22. Máj 2024
Zmluva o dielo
20/05/2024
11 995,50 € Ing. Pavol Šutý - EKOSTAV Mesto Krásno nad Kysucou
22. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Krásno nad Kysucou v roku 2024
06/05/2024/FS
1 000,00 € Mesto Krásno nad Kysucou Folklórny súbor piesní a tancov Drevár
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu mesta Krásno nad Kysucou v roku 2024
06/05/2024/KM
1 500,00 € Mesto Krásno nad Kysucou Klub Kysuckého maratónu Čadca
21. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Krásno nad Kysucou v roku 2024
06/05/2024/UN
400,00 € Mesto Krásno nad Kysucou Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska