Centrálny register zmlúv

Obec Klokočov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
DOHODA číslo 24_19_054_2 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
17/2024
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Klokočov
27. Február 2024
Sponzorská zmluva 2/2024
15/2024
300,00 € Lukáš Luknár Obec Klokočov
27. Február 2024
Sponzorská zmluva 3/2024
16/2024
300,00 € Katarína Jakabovičová Obec Klokočov
26. Február 2024
Zmluva o dielo č.20240219
14/2024
202 431,60 € Benet Sport, s.r.o. Obec Klokočov
21. Február 2024
Zmluva č. 01/2023 o združení finančných prostriedkov formou vkladov zakladateľov do združenia TKO Semeteš n. o.
12/2024
3 202,39 € Združenie TKO Semeteš n.o. Obec Klokočov
21. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 2_2024
11/2024
30,00 € Obec Klokočov Veronika Olšovská
21. Február 2024
Zmluva č.03_GZ3_2024 o výpožičke priestorov
13/2024
0,00 € Základná škola, Ústredie 976, Klokočov Obec Klokočov
16. Február 2024
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.2/2023
10/2024
0,00 € Emília Litviková Obec Klokočov
12. Február 2024
D O D A T O K č. 1 k nájomnej zmluve č. 10/2023 zo dňa 01.08.2023
9/2024
63,40 € Pavel Smieško Obec Klokočov
5. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o skládkovaní odpadov uzatvorenej dňa 22.12.2023
8/2024
0,00 € WOOD ENERGY, s.r.o. Obec Klokočov
2. Február 2024
Zmluva o grantovom účte
6/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Klokočov
2. Február 2024
Zmluva o poskytnutí služby
7/2024
2 190,00 € Houston, s. r. o. Obec Klokočov
31. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
4/2024
0,00 € Ľubomír Ludvik LUTEX Obec Klokočov
31. Január 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy
5/2024
0,00 € Tomáš Mucha Obec Klokočov
23. Január 2024
Sponzorská zmluva 3/2024
3/2024
500,00 € Peter Lišhák Obec Klokočov
18. Január 2024
Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č.1_2023 z 30.1.2023
2/2024
0,00 € Peter Fuček Obec Klokočov
16. Január 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta č. 1_2024
1/2024
15,00 € Jozef Valčuha Obec Klokočov
15. Január 2024
Smlouva o poskytnutí příspěvku k zajištění sběru komunálního odpadu prostřednictvím systému zavedeného obcí Staré Hamry
229/2023
0,00 € Obec Staré Hamry Obec Klokočov
9. Január 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého vyszúpenia
228/2023
100,00 € Ondrej Šály Obec Klokočov
8. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb 227a/2023
227a/2023
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Klokočov