Centrálny register zmlúv

Obec Horný Vadičov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hr. m. č. 16/2018
0,00 € Obec Horný Vadičov Anna Kozinová
17. Máj 2024
Zmluva o dielo - zvýšenie kapacity MŠ Horný Vadičov
267/2024
190 207,21 € Real Invest SK Žilina, s.r.o. Obec Horný Vadičov
16. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
7/2024
0,00 € Obec Horný Vadičov Ivana Čelková
10. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
6/2024
0,00 € Obec Horný Vadičov Karolina Pavlusíková
10. Máj 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
9/2024
0,00 € Obec Horný Vadičov Ing. Štefánia Kubíková
30. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
8/2024
0,00 € Obec Horný Vadičov Emília Čanecká
11. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2024
3_2024
1 000,00 € Obec Horný Vadičov Folklórna skupina Vajčovci z Horného Vadičova
10. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2024
2202
2 000,00 € Obec Horný Vadičov Dobrovoľný hasičský zbor Horný Vadičov
9. Apríl 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní služieb a Licenčná zmluva č. 2000/371
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. 2000/371
172,80 € Remek, s.r.o. Obec Horný Vadičov
4. Apríl 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu
5/651/2024
162,60 € Obec Horný Vadičov Jana Bellová
27. Marec 2024
Zmluva o opakovanom nájme bytu
8/651/2024
162,60 € Obec Horný Vadičov Tamara Mikolášová
22. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
324 0512
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Horný Vadičov
15. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
3/2024
0,00 € Obec Horný Vadičov Ing. Ľubomíra Žarnovičanová
9. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
5/2024
0,00 € Obec Horný Vadičov Tibor Orieščík
21. Február 2024
Zamestnávateľská zmluva Doplnkové dôchodkové sporenie
125000260
0,00 € UNIQA d.d.s., a.s. Obec Horný Vadičov
20. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
4/2024
0,00 € Obec Horný Vadičov Vlastimil Závoďan
16. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
16/2023
0,00 € Obec Horný Vadičov Mária Králiková
16. Február 2024
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hr. m. č. 2014/602
0,00 € Obec Horný Vadičov Zdena Tomanová
14. Február 2024
Dodatok k nájomnej zmluve č. 2/2021/NP
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 2/2021/NP
0,00 € Obec Horný Vadičov CBA TRADE s.r.o.
13. Február 2024
Poverenie k poskytovaniu služieb všeobecného hospodárskeho záujmu
1/2023/333
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Horný Vadičov