Centrálny register zmlúv

Obec Horný Vadičov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
17/2023
0,00 € Obec Horný Vadičov Miroslava Murková
27. November 2023
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb v oblasti VO
OcU-473/2023
24 204,00 € Ultima Ratio, s.r.o. Obec Horný Vadičov
16. November 2023
Dodatok č. 3 K Zmluve o nájme bytu č. 1/278/2017 zo dňa 1.2.2017
Dodatok č. 3 K Zmluve o nájme bytu č. 1/278/2017 z
0,00 € Obec Horný Vadičov Gacíková Veronika Ing.
15. November 2023
Zmluva o zabezpečení služieb súvisiacich s finančným sprostredkovaním
Zmluva o zabezpečení služieb súvisiacich s finančn
0,00 € Obec Horný Vadičov Respect Slovakia, s.r.o.
8. November 2023
Zmluva o poskytnutí mimoriadnej dotácie z rozpočtu obce Horný Vadičov v roku 2023
Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie : 2/2023
500,00 € Obec Horný Vadičov Folklórna skupina Vajčovci z Horného Vadičova
2. November 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
15/2023
0,00 € Obec Horný Vadičov Miroslava Orieščiková
30. Október 2023
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy na byt 1/651
439/2023
0,00 € Obec Horný Vadičov Denisa Smolková
30. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej zábezpeky č. 651/01/2023
651/01/2023
1 050,42 € Barbora Ivanková Obec Horný Vadičov
30. Október 2023
Zmluva o nájme bytu č. 1/651/2023
1/651/2023
190,07 € Obec Horný Vadičov Barbora Ivanková
26. Október 2023
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hr. m. č. 2008/119
0,00 € Obec Horný Vadičov Ján Krišica
25. Október 2023
Zmluva o nájme hrobového miesto
Zmluva o nájme hrobového miesta č. 14/2023
0,00 € Obec Horný Vadičov MUDr. Janka Tholtová
18. Október 2023
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
Dohoda č. 23/25/010/29
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Horný Vadičov
30. September 2023
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hr. m. č. 2012/586
0,00 € Obec Horný Vadičov Miroslav Bieleš
30. September 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu 1/652/2023
1/652/2023
190,07 € Obec Horný Vadičov Ondrej Soľak
30. September 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu 3/651/2023
3/651/2023
189,62 € Obec Horný Vadičov Ondrej Martinček
30. September 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu 4/651/2023
4/651/2023
113,55 € Obec Horný Vadičov Mgr. Iveta Žuborová
30. September 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu 10/651/2023
10/651/2023
200,36 € Obec Horný Vadičov Michal Zátorský
30. September 2023
Zmluva o opakovanom nájme bytu 9/651/2023
9/651/2023
200,36 € Obec Horný Vadičov Miroslava Orešanová
22. September 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
13/2023
0,00 € Obec Horný Vadičov Anna Martiníková
21. September 2023
Dodatok k zmluve o nájme hrobového miesta
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hr. m. č. 11/2018
0,00 € Obec Horný Vadičov Vladimír Mičunda