Centrálny register zmlúv

Obec Priechod

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. November 2023
Dodatok č. 1 ku KZ č. Z20237206_Z
Dodatok č. 1 ku KZ Z 20237206_Z
0,00 € AGROBOR, sr.o, Kpt.Jaroša 6, 941 10, Tvrdošovce, IČO 47428171 Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769
23. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o dielo z 20.11.2023
40,00 € EP Protect, s.r.o, A.Bernoláka 2, Michalovce, ICO 54371660 Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Zmluva - Z302091CYJ9
5 200,00 € Ministerstvo investícií, RR a informatizácie SR, Pribinova 25, Bratislava, IČO 50349287 Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769
19. September 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo z 04.09.2023
35,00 € MUDr. Eva Vnenčáková, Krivánska 6, Banská Bystrica, DIČ 1042781938 Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769
25. August 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 19.07.2023
Dodatok k zmluve zo dňa 19.07.2023
56,00 € Matej Patráš, Dolná 458/16, Selce 97611 Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769
20. Júl 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva 19.07.2023
56,00 € Matej Patráš, Dolná 458/16, Selce 97611 Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Zmluva č. 04/2023
1 620,00 € Ing. Eva Kútiková-EPU, č.licencie 509, Športová 34, 976 13 Slovenská Ľupča, IČO 32015046 Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769
1. Jún 2023
Dodatok č. 4 k zmluve
Zmluva č.SZN2018033
0,00 € E-cycling, sr.o, Nad Plážou 14554/33, B.Bystrica, IČO 44714203 Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769
30. Máj 2023
Zmluva o dodávke vody z VV a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
Zmluva č. 123026720
0,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, B.Bystrica, IČO 36644030 Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769
17. Máj 2023
Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom
Zmluva o spolupráci
0,00 € Ľubomír Ludvik WINDOORS, Oravská 1, 080 01 Prešov, IČO 37655264 Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769
17. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí FP na prevádzku poskytovanej soc. služby
Zmluva o poskytnutí FP
840,00 € Senior Dom Magnólia, n.o., Baláže 6, 976 11, IČO 53158806 Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
01/2023/PS
175,00 € URBÁNI&PARTNERS, s.r.o, Skuteckého ul. 17, Banská Bystrica, IČO 36646181 Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769
20. Apríl 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania AČ
23/26/054/79
102,66 € Úrad práce, soc. vecí a rodiny, Skuteckého 39, Banská Bystrica, IČO 30794536 Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769
13. Apríl 2023
Zmluva o dielo
2023/002
1 200,00 € Ing. arch. Vladimír Ragan, Rúbanisko III,č.2901/22, Lučenec, IČO 32606133 Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769
13. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
Zmluva 01/2023
17,00 € Kláštor bosých karmelitánov Lorinčík, Karmelitánska 4, Košice-Lorinčík, 040 11, IČO 42101085 Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769
16. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtu obce
Zmluva -Dot.1/2023
15 000,00 € Obecný futbalový klub 1950 Priechod, Priechod, IČO 14221004 Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769
16. Február 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
Zmluva -Dot.2/2023
5 000,00 € FSk Priechoďan, n.o, Priechod 313, 976 11, IČO 50083406 Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769
2. Február 2023
Zmluva o dielo
Zmluva z 31.01.2023
32 640,00 € MD Staving, s.r.o., Priechod č. 239, 976 11, IČO 44111436 Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769
31. Január 2023
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 22.09.2022
Dodatok k zmluve zo dňa 22.09.2022
0,00 € SENIORKA, n.o, Nám. SNP 35/48, Zvolen, IČO 45735603 Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769
20. Január 2023
Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 18.04.2007
Dodatok č. 1 k zmluve zoo dňa 18.04.2007
0,00 € Márius Pedersen, a.s. Opatovská 1735, Trenčín, IČO 34115901 Obec Priechod, Priechod č. 157, 976 11, IČO 00313769