Centrálny register zmlúv

Obec Hronec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Hromadná licenčná zmluva
4/2024
0,00 € SOZA Obec Hronec
2. Apríl 2024
Zmluva č. 1424 517 o poskytnutí dotácie
3/2024
1 400,00 € Dobrovolná požiarna ochrana Obec Hronec
28. Marec 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
662024
10,00 € Ladislav Kupec Obec Hronec
28. Marec 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
6112024
5,00 € Ladislav Kupec Obec Hronec
28. Marec 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
6812024
10,00 € Ladislav Kupec Obec Hronec
28. Marec 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
1132024
10,00 € Ján Kňazík Obec Hronec
28. Marec 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
9772024
10,00 € Ján Kňazík Obec Hronec
28. Marec 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
9762024
10,00 € Ján Kňazík Obec Hronec
28. Marec 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
10202024
10,00 € Ján Kňazík Obec Hronec
28. Marec 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
702024
35,00 € Bohuslav Ridzoň Obec Hronec
28. Marec 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
10522024
34,26 € Alžbeta Aschenbrier Obec Hronec
28. Marec 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
5342024
20,00 € Karol Petrík Obec Hronec
28. Marec 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
9902024
10,00 € Miloš Antes Obec Hronec
20. Marec 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
3942024
10,00 € Marta Truneková Obec Hronec
20. Marec 2024
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku
212024
17,50 € Marta Truneková Obec Hronec
20. Marec 2024
Dodatok č.1
dodatok č.1 k 4572023
2,00 € Jaroslav Cúth Obec Hronec
20. Marec 2024
Dodatok č.1
dodatok č.1 k 2462023
3,50 € Jozef Čellár Obec Hronec
20. Marec 2024
Dodatok č.1
1 k zmluve 2472023
2,00 € Jozef Čellár Obec Hronec
20. Marec 2024
Dodatok č.1
1 k zmluve č.2452023
2,00 € Jozef Čellár Obec Hronec
20. Marec 2024
Dodatok č.1
1 k zmluve č.1912023
2,00 € Jozef Čellár Obec Hronec