Centrálny register zmlúv

Obec Hiadeľ

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny neregulovaná
zmluva
0,00 € Stredoslovenská energetika, a. s. Obec Hiadeľ
21. November 2023
Kúpno predajná zmluva
1
150,00 € Vlasta Vernerová Obec Hiadeľ
27. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
3
4 718,50 € Obec Hiadeľ COOP Jednota Brezno, spotrebné družstvo
27. Október 2023
Dodatok k zmluve o dielo č. 1
Dodatok č. 1
9 000,00 € Agentúra MP, s. r. o. Obec Hiadeľ
9. Október 2023
Zámenná zmluva zn. SE/2023
SE/2023
0,00 € Martin Sedliak, Michaela Sedliaková Obec Hiadeľ
9. Október 2023
Zmluva č. 772/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
772/2023/ODDDO
0,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Obec Hiadeľ
5. Október 2023
Zmluva o dielo 2/2023
2/2023
14 482,91 € Choči Line Obec Hiadeľ
2. Október 2023
Kúpna zmluva
1
0,00 € COOP Jednota Brezno Obec Hiadeľ
29. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2023
0,00 € Obec Hiadeľ Súkromná základná umelecká škola Hiadeľ
25. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
VP/23/05531/002
0,00 € SOZA Obec Hiadeľ
6. September 2023
Zmluva o bežnom účte
1/2023
0,00 € Prima banka Slovensko a. s. Obec Hiadeľ
23. August 2023
Zmluva o reklame 1/2023
1/2023
300,00 € 1016300010 Barančia s. r. o.
9. August 2023
Dodatok č. 10 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 17.12.2018
Dodatok č. 10
91,00 € Obec Hiadeľ Vernerová Vlasta
30. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľov sociálnej služby
2023
553,44 € Obec Hiadeľ Senior Dom Magnólia, n. o.
30. Jún 2023
Hromadná licenčná zmluva
VP/23/05531/001
0,00 € SOZA Obec Hiadeľ
29. Jún 2023
Zmluva o nájme v prospech tretej osoby
0221/2023
0,00 € Pozemkové spoločenstvo Hiadeľ Obec Hiadeľ
29. Jún 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena č. 0441/2023
0441/2023
0,00 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Obec Hiadeľ
26. Jún 2023
Zámenná zmluva zn. H-PS 1/2023
H-PS 1/2023
0,00 € Pozemkové spoločenstvo Hiadeľ Obec Hiadeľ
30. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
06/2023
1 200,00 € Ing. Eva Kútiková EPU Obec Hiadeľ
30. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta na pohrebisku
139
0,00 € Obec Hiadeľ Strečková Danka