Centrálny register zmlúv

Obec Dolný Harmanec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
324 1012
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Dolný Harmanec
21. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
202402
289,00 € PROGRANT, s. r. o. Obec Dolný Harmanec
30. Január 2024
Kúpna zmluva "Zníženie svetelného znečistenia v obci Dolný Harmanec"
202401
Doplnená
82 668,96 € SLOS s.r.o. Obec Dolný Harmanec
18. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní právnych služieb
2023/21
108,00 € URBÁNI & Partners s.r.o. Obec Dolný Harmanec
30. December 2023
Dohoda o zriadení spoločného dobrovoľného hasičského zboru obce
2023/26
1 000,00 € Obec Harmanec Obec Dolný Harmanec
30. December 2023
ZMLUVA O ZDRUŽENEJ DODÁVKE ELEKTRINY S PREVZATÍM ZODPOVEDNOSTI ZA ODCHÝLKU č. 1121802
1121802
0,00 € Energie2, a.s., odštepný závod Energie2, a.s. - Predaj elektriny a plynu, o. z. Obec Dolný Harmanec
18. December 2023
POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB - ProBiznis
5509001121
124,98 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Dolný Harmanec
18. December 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
2023/24
120,00 € MK hlas, s.r.o. Obec Dolný Harmanec
18. December 2023
Zmluva o dielo č. 3/BE/2023
3/BE/2023
11 961,52 € BEXOI s.r.o. Obec Dolný Harmanec
18. December 2023
Zmluva o dielo č. 3/BE/2023
3/BE/2023
11 961,52 € BEXOI s.r.o. Obec Dolný Harmanec
6. December 2023
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
1248180708
163,01 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Dolný Harmanec
5. December 2023
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy
07/001/23
17 699,75 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Dolný Harmanec
5. December 2023
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy
07/002/23
50 000,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Dolný Harmanec
23. November 2023
POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔB - ProBiznis
550 9001092
424,42 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Dolný Harmanec
23. November 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
81/O-23
800,00 € Audit Accounting, s.r.o. Obec Dolný Harmanec
17. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091DDD4-91-108
10 400,00 € MIRRI SR Obec Dolný Harmanec
25. September 2023
Zmluva o grantovom účte
202315
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Dolný Harmanec
23. August 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis
5509000142
35,76 € Komunálna poisťovňa, a.s. Obec Dolný Harmanec
5. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb údržby verejnej zelene
2023/13
0,15 € Romy.sk s.r.o. Obec Dolný Harmanec
1. Jún 2023
Zmluva o dielo
1/BE/2023
70 845,23 € BEXOI, s.r.o. Obec Dolný Harmanec