Centrálny register zmlúv

Obec Čierny Balog

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2024
Kúpna zmluva školský program na dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
12/2024
0,00 € Valman, s.r.o., Banská Bystrica Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog
16. Február 2024
Kúpna zmluva školský program na dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich
11/2024
0,00 € Valman, s.r.o., Banská Bystrica Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog
18. Júl 2024
KÚPNA ZMLUVA so zriadením vecného bremena
56/2024
581,00 € Františka Kováčiková, Ľubomír Kováčik, Ivan Kováčik, Marta Kupcová, Pavol Kováčik - Č. Balog Obec Čierny Balog
16. Júl 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNEJ PODPORY Z GRANTOVÉHO PROGRAMU „Naštartujme s Partnerstvom Muránska planina – Čierny Hron“ č. 2024/04
55/2024
1 000,00 € Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron Obec Čierny Balog
16. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
54/2024
1 050,00 € Poľovnícke združenie KORYTÁRSKA- Čierny Balog Obec Čierny Balog
12. Júl 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
26/2024K
1,06 € Marek Auxt, Čierny Balog Obec Čierny Balog - zmluvy o odvádzaní odpadových vôd, Závodie 2/2
12. Júl 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
25/2024K
1,06 € Martin Šlachtič, Čierny Balog Obec Čierny Balog - zmluvy o odvádzaní odpadových vôd, Závodie 2/2
12. Júl 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
24/2024K
1,06 € Livia Medveďová, Čierny Balog Obec Čierny Balog - zmluvy o odvádzaní odpadových vôd, Závodie 2/2
12. Júl 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
23/2024K
1,06 € Linda Medveďová, Čierny Balog Obec Čierny Balog - zmluvy o odvádzaní odpadových vôd, Závodie 2/2
12. Júl 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
22/2024K
1,06 € Tibor Bartoš, Čierny Balog Obec Čierny Balog - zmluvy o odvádzaní odpadových vôd, Závodie 2/2
12. Júl 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
21/2024K
1,06 € Peter Kvietok, Čierny Balog Obec Čierny Balog - zmluvy o odvádzaní odpadových vôd, Závodie 2/2
10. Júl 2024
Darovacia zmluva
51/2024
0,00 € Ministerstvo obrany SR Bratislava Obec Čierny Balog
10. Júl 2024
DOHODA O ÚHRADE ČASTI NÁKLADOV NA VYPRACOVANIE DOPLNKU K ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE
52/2024
903,19 € Ladislav Doka, Trnava Obec Čierny Balog
10. Júl 2024
DOHODA O ÚHRADE ČASTI NÁKLADOV NA VYPRACOVANIE DOPLNKU K ÚZEMNÉMU PLÁNU OBCE
53/2024
903,19 € Matej Kubiš, Trnava Obec Čierny Balog
8. Júl 2024
Mandátna zmluva
50/2024
1 600,00 € NEBUS Trading, s. r. o. Obec Čierny Balog, Závodie 2/2, 976 52 Čierny Balog
8. Júl 2024
Kúpna zmluva
49/2024
120,00 € Ing. Anton Medveď, Brezno Obec Čierny Balog
27. Jún 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
20/2024K
1,06 € Jakub Jamrich, Čierny Balog Obec Čierny Balog - zmluvy o odvádzaní odpadových vôd, Závodie 2/2
27. Jún 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
19/2024K
0,00 € Monika Pocklanová, Čierny Balog Obec Čierny Balog - zmluvy o odvádzaní odpadových vôd, Závodie 2/2
27. Jún 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
18/2024K
1,06 € Jakub Kupčok, Čierny Balog Obec Čierny Balog - zmluvy o odvádzaní odpadových vôd, Závodie 2/2
27. Jún 2024
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
17/2024K
1,06 € Peter Bartoš, Čierny Balog Obec Čierny Balog - zmluvy o odvádzaní odpadových vôd, Závodie 2/2