Centrálny register zmlúv

Mesto Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve o výpožičke č. CO a KR - 04717-1
778/2024
0,00 € Mesto Banská Bystrica Okresný úrad Banská Bystrica
11. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení iných činností č. 979/2024/OSV-SDS
979/2024
0,00 € Mesto Banská Bystrica Elena Kostrábová
11. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 1252/2024/PS-ESM
1252/2024
40,00 € Mesto Banská Bystrica Patrik Voštinár
11. Apríl 2024
Dohoda o ukončení Zmluvy o platení úhrady za sociálnu službu č. 109/2024/OSV-SDS
1349/2024
0,00 € Mesto Banská Bystrica Marta Svítková
11. Apríl 2024
Zmluva o nájme č.1112/2024/OSV-SKI
1112/2024
0,00 € Mesto Banská Bystrica Jana Pókošová
11. Apríl 2024
Zmluva č. 1165/2024/OSV-SDS o zabezpečení iných činností
1165/2024
0,00 € Mesto Banská Bystrica Melánia Megóvá
11. Apríl 2024
Dohoda č. 24/26/054/42 o poskytnutí finančného príspevku
1351/2024
18 750,00 € Mesto Banská Bystrica Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
11. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme č. 304/2023/OSV-SKI
1352/2024
0,00 € Mesto Banská Bystrica Marta Slobodníková
10. Apríl 2024
Zmluva č. 705/2024/PS-ESM o zriadení vecného bremena
705/2024
1 641,01 € Mesto Banská Bystrica Stredoslovenská distribučná, a.s.
10. Apríl 2024
Zmluva č. 0153/2024 o podmienkach realizácie, odovzdania a prevzatia preložky verejného vodovodu ...
1347/2024
0,00 € Mesto Banská Bystrica Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
10. Apríl 2024
Kúpna zmluva č. 579/2024/PS-ESM
579/2024
1 004,56 € Mesto Banská Bystrica Slovenská správa ciest
9. Apríl 2024
Zmluva č. 1152/2024/OSV-SKI o poskytnutí ubytovania
1152/2024
53,60 € Mesto Banská Bystrica Alexandra Danislavová
9. Apríl 2024
Mandátna zmluva č 1155/2024/ORA
1155/2024
4 980,00 € REALITEKA s.r.o. Mesto Banská Bystrica
9. Apríl 2024
Zmluva č. 1173/2024/OSV-SDS o platení úhrady za sociálnu službu
1173/2024
345,96 € Mesto Banská Bystrica MUDr. Eva Ondrušová
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č. 1110/2024/OSV-SKI
1110/2024
0,00 € Mesto Banská Bystrica Miroslav Ružin
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č. 1111/2024/OSV-SKI
1111/2024
0,00 € Mesto Banská Bystrica Miloš Materny
9. Apríl 2024
Zmluva o finančnej zábezpeke č. 1255/2024/OSV - SKI
1255/2024
640,00 € Mesto Banská Bystrica Marianna Boborová
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme bytu č. 1256/2024/OSV-SKI
1256/2024
0,00 € Mesto Banská Bystrica Marianna Boborová
8. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení iných činností č. 813/2024/OSV-SDS
813/2024
0,00 € Mesto Banská Bystrica Silvia Turcerová
8. Apríl 2024
Zmluva č. 971/2024/OSV-SDS o posytovaní finačného príspevku
971/2024
737,28 € DÔSTOJNOSŤ Horné Štitáre Mesto Banská Bystrica