Centrálny register zmlúv

Mesto Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 620/2023/OSVSDS o poskytnutí finančných prostriedkov
3156/2023
3 200,00 € Šafrán, n. o. Mesto Banská Bystrica
1. December 2023
Zmluva o spolupráci č. 3087/2023
3087/2023
0,00 € Mesto Banská Bystrica Ticketlive PRO SK s.r.o.
1. December 2023
Kúpna zmluva č. 3009/2023/PS-ESM
3009/2023
62,46 € Mesto Banská Bystrica MVDr. Milan Cikrai
30. November 2023
Kúpna zmluva č. 3018/2023/PS-ESM
3018/2023
62,46 € Mesto Banská Bystrica Miroslav Vidra
30. November 2023
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva č. 3033/2023/OPM-KU
3033/2023
2 500,00 € PhDr. Peter Zoričák Mesto Banská Bystrica
30. November 2023
dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena č. 86/2023/PS-ESM
3151/2023
0,00 € Mesto Banská Bystrica EUROPA SC a. s.
30. November 2023
Dohoda o ukončení platnosti Zmluvy o nájme bytu č. 2455/2022/OSV-SKI
3152/2023
0,00 € Mesto Banská Bystrica Marek Dvorovenko
29. November 2023
Kúpna zmluva č. 3011/2023/PS-ESM
3011/2023
62,46 € Mesto Banská Bystrica Ján Gajdoš
29. November 2023
Kúpna zmluva č. 3016/2023/PS-ESM
3016/2023
62,46 € Mesto Banská Bystrica Juraj Gažúr
29. November 2023
Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb obyvateľstvu prevádzkovaním predajných automatov
3145/2023
1 200,00 € Neuvedené Mesto Banská Bystrica
29. November 2023
Dohoda č. 23/26/010/12 o pomoci v hmotnej núdzi ...
3146/2023
0,00 € Mesto Banská Bystrica Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Bystrica
29. November 2023
Zmluva č. 3090/2023 OSV-SKI o poskytnutí ubytovania ...
3090/2023
90,72 € Mesto Banská Bystrica Michaela Kováčová
28. November 2023
Zmluva č. 3001/2023/OSV-SDS o platení úhrady za sociálnu službu
3001/2023
209,40 € Mesto Banská Bystrica Ján Vajcík
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 3008/2023/PS-ESM
3008/2023
62,46 € Mesto Banská Bystrica Ing. Ivan Pakši
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 3010/2023/PS-ESM
3010/2023
62,46 € Mesto Banská Bystrica Matej Frajt
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 3012/2023/PS-ESM
3012/2023
62,46 € Mesto Banská Bystrica Mgr. Matej Tóth
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 3017/2023/PS-ESM
3017/2023
62,46 € Mesto Banská Bystrica Ing. Vladimír Kocian
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 3013/2023/PS-ESM
3013/2023
31,23 € Mesto Banská Bystrica Zlatica Mikulová
28. November 2023
Kúpna zmluva č. 3019/2023/PS-ESM
3019/2023
62,46 € Mesto Banská Bystrica Ing. Alena Franková
28. November 2023
Nájomná zmluva č. 3064/2023/OPM-KU
3064/2023
500,00 € Mesto Banská Bystrica Pro-Konzervatórium, n.f.