Centrálny register zmlúv

Mesto Banská Bystrica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Február 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve o výpožičke č. CO a KR - 04717-1
778/2024
0,00 € Mesto Banská Bystrica Okresný úrad Banská Bystrica
11. Júl 2024
Nájomná zmluva č. 1651/2024/OPM-KU
1651/2024
384,00 € Mesto Banská Bystrica StArt
11. Júl 2024
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 1638/2022/PS ESM ...
1938/2024
72,00 € Mesto Banská Bystrica Projekt Lazovná s.r.o.
11. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 3138/2023/PS ESM ...
1939/2024
114,00 € Mesto Banská Bystrica Projekt Lazovná s.r.o.
11. Júl 2024
Zmluva č. 3073/2024-M_OPPZAV o poskytnutí sublicencie k architektionickej štúdii č. 2013723
1940/2024
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Mesto Banská Bystrica
10. Júl 2024
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu.
1415/2024
25,50 € Mesto Banská Bystrica Ing. Eva Tomášová
10. Júl 2024
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu.
1418/2024
40,25 € Mesto Banská Bystrica Mgr. Dana Gallová
9. Júl 2024
Zmluva č. 1489/2024/OVZ-SÚ o nájme miestnej cesty ...
1489/2024
5 357,50 € Mesto Banská Bystrica KREBS, s.r.o.
9. Júl 2024
Zmluva č. 1490/2024/OVZ-SÚ o nájme miestnej cesty ...
1490/2024
2 996,00 € Mesto Banská Bystrica VÝKLAD s.r.o.
9. Júl 2024
Zmluva o dielo č. 1725/2024/ORA
1725/2024
90 215,04 € ISPO spol. s r.o. Mesto Banská Bystrica
9. Júl 2024
Zmluva č. 1728/2024/OVZ-SÚ o nájme miestnej cesty ...
1728/2024
695,00 € Mesto Banská Bystrica Mgr. Zuzana Parobková - ESSO POD VEŽOU
9. Júl 2024
Zmluva č. 1729/2024/OVZ-SÚ o nájme miestnej cesty ...
1729/2024
2 196,00 € Mesto Banská Bystrica Djabbar Saliji
9. Júl 2024
Zmluva o vytvorení diela na objednávku a licenčná zmluva č. 1820/2024/OPM-CR
1820/2024
480,00 € Ing. arch. Natália Galko Michalová Mesto Banská Bystrica
9. Júl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme č. 2026/2015/PS-UMK
1924/2024
4 491,60 € Mesto Banská Bystrica EEI s. r. o.
8. Júl 2024
Dohoda o refakturácii nákladov za dodávku elektrickej energie č. 1779/2024/MsP
1779/2024
72,00 € BBX s.r.o. Mesto Banská Bystrica
8. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení iných činností č. 1840/2024/OSV-SDS
1840/2024
0,00 € Mesto Banská Bystrica Anna Bednaříková
8. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení iných činností č. 1841/2024/OSV-SDS
1841/2024
0,00 € Mesto Banská Bystrica Margita Borgulová
8. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení iných činností č. 1843/2024/OSV-SDS
1843/2024
0,00 € Mesto Banská Bystrica Lýdia Hradská
8. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení iných činností č. 1842/2024/OSV-SDS
1842/2024
0,00 € Mesto Banská Bystrica Viera Brüllová
8. Júl 2024
Zmluva o zabezpečení iných činností č. 1844/2024/OSV-SDS
1844/2024
0,00 € Mesto Banská Bystrica Ing. Július Jakuba