Centrálny register zmlúv

Obec Trstín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
nájom za hrobové miesto
ZML-2024/0201428
30,00 € Obec Trstín Ranincová Mária
27. September 2023
Darovacia zmluva
ZML254/2023-2341
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Obec Trstín
27. September 2023
Nájomná zmluva
ZML87/2023-2361
5 144,76 € Obec Trstín Danišová Andrea
27. September 2023
nájom za hrobové miesto
ZML-2024/0201429
30,00 € Obec Trstín Stančíková Helena Ing.arch.
27. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 04/CKF/2023
ZML203/2023-2346
3 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Trstín
26. September 2023
nájom za hrobové miesto
ZML-2024/0301425
30,00 € Obec Trstín Sedláková Eva
25. September 2023
nájom za hrobové miesto
ZML-2024/0201426
15,00 € Obec Trstín Nemčeková Katarína
21. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
ZML205/2023-2358
25 777,57 € Malokarpatské partnerstvo o.z. Obec Trstín
21. September 2023
Zmluva o dielo
ZML257/2023-2356
155 083,20 € KALDOSTAV, s.r.o. Obec Trstín
21. September 2023
Návrh zmluvy o dielo
ZML257/2023-2357
35 244,00 € Altech MS, s.r.o. Obec Trstín
18. September 2023
Kúpna zmluva
ZML234/2023-2337
48,00 € Západoslovenská distribučná Obec Trstín
12. September 2023
nájom za hrobové miesto
ZML-2023/0101424
30,00 € Obec Trstín Greguš Miroslav
11. September 2023
nájom za hrobové miesto
ZML-2023/0201423
45,00 € Obec Trstín Gombár Róbert
8. September 2023
nájom za hrobové miesto
ZML-2024/0201422
30,00 € Obec Trstín Zuščíková Mária
6. September 2023
nájom za hrobové miesto
ZML-2024/0201417
30,00 € Obec Trstín Holkovič Štefan
6. September 2023
nájom za hrobové miesto
ZML-2024/0101418
30,00 € Obec Trstín Študencová Antónia
6. September 2023
nájom za hrobové miesto
ZML-2024/0101416
15,00 € Obec Trstín Študencová Antónia
6. September 2023
Dodatok č. 2 ku kúpnej zmluve zo dňa 12.05.2023
ZML171/2023-2307
0,00 € Altech MS, s.r.o. Obec Trstín
6. September 2023
nájom za hrobové miesto
ZML-2024/0101421
30,00 € Obec Trstín Školuda Ranón
6. September 2023
nájom za hrobové miesto
ZML-2024/0101420
30,00 € Obec Trstín Školuda Ramón