Centrálny register zmlúv

Obec Drahovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Máj 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
19 450,00 € Lajcha Ľubomír Obec Drahovce
17. Máj 2023
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
19 681,61 € MIDO music productions Obec Drahovce
14. Apríl 2023
Zmluva o dielo č. 230001
230001
21 715,00 € A.B.I.E.S. s.r.o. Obec Drahovce
19. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
IROP-Z302091DDQ4-91-108
28 600,00 € Obec Drahovce Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
8. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov č. Z-O/2024/TZKO/341
Z-O/2024/TZKO/341
39 210,00 € ELEKOS Obec Drahovce
19. September 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
49 650,86 € ELEMONT bezpečnostné a kamerové systémy s.r.o. Obec Drahovce
14. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 229_2022 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544_2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR
10905/2022-M_ODPD
50 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Drahovce
22. Máj 2023
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
57 600,00 € Majtán Martin Obec Drahovce
20. Júl 2023
DODATOK Č. 2 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K184-222-13 zo dňa 23.10.2019
1676/2023
65 698,51 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Drahovce
29. Jún 2022
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
68 400,00 € PSVK, s.r.o. Obec Drahovce
9. August 2023
Zmluva o dielo č. 20230803
20230803
69 770,17 € Benet Sport, s.r.o. Obec Drahovce
8. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP číslo zmluvy: MK-030/2023/SOIROPPO3-302071BRI7 /1
MK-030/2023/SOIROPPO3-302071BRI7 /1
179 569,32 € Obec Drahovce Ministerstvo kultúry SR
10. Február 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-030/2023/SOIROPPO3-302071BRI7
MK-030/2023/SOIROPPO3-302071BRI7
200 000,00 € Obec Drahovce Ministerstvo kultúry SR
27. November 2023
Z M L U V A č. 232269 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232269 08U01
377 000,00 € Environmentálny fond Obec Drahovce
14. Október 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO2-SC211-2020-62/69
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.OPKZP-PO2-SC211-2020-62/69
491 622,05 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Drahovce
16. Február 2023
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
829 306,84 € UNIKO s.r.o. Obec Drahovce
2. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 04.02.2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 04.02.2022
8 679 334,24 € Skupina dodávateľov "Združenie Drahovce", hlavný člen: CEDIS s.r.o. Obec Drahovce
29. Február 2024
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-AC121/122-2015-1/46
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-AC121/122-2015-1/46
8 927 993,52 € Obec Drahovce Slovenská agentúra životného prostredia
13. September 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 04.02.2022 v spojení s Dodatkom č. 1 a Dodatkom č. 2
Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 04.02.2022 v spojení s Dodatkom č. 1 a Dodatkom č. 2
9 342 367,92 € Skupina dodávateľov "Združenie Drahovce", hlavný člen: CEDIS s.r.o. Obec Drahovce