Centrálny register zmlúv

Obec Drahovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2022
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
5 544,00 € Mgr. Július Meszároš, advokát Obec Drahovce
29. September 2022
Zmluva o dielo Spracovanie projektovej dokumentácie "Zberný dvor v obci Drahovce"
Zmluva o dielo
5 940,00 € Sibron s.r.o. Obec Drahovce
15. Jún 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
6 060,00 € Klčová Ingrid Leopoldov a Chudý Martin Drahovce Obec Drahovce
20. September 2023
Zmluva o dielo č. 20230825-1
20230825-1
6 200,04 € AMV Slovakia s.r.o. Obec Drahovce
12. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 198092023
198092023
6 900,00 € Nadácia SPP Obec Drahovce
23. Máj 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo
6 960,00 € Sibron s.r.o. Obec Drahovce
19. September 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva
7 000,00 € Vladimir Vlasak-UNITOP Obec Drahovce
18. Október 2022
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluva o poskytnutí služby
7 113,60 € TORVEL s. r. o. Obec Drahovce
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2023
KaMO-EL-4/10-100-4/2023
8 000,00 € Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Obec Drahovce
21. Júl 2023
Zmluva o spolupráci a poradenstve
Zmluva o spolupráci a poradenstve
8 160,00 € A4A Agency, s.r.o. Obec Drahovce
20. Október 2023
Zmluva o spolupráci a poradenstve
Zmluva o spolupráci a poradenstve
8 160,00 € A4A Agency, s.r.o. Obec Drahovce
21. Júl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov a implementácie predpisu EÚ GDPR podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
Zmluva
8 700,00 € Štandart BPPO, s.r.o. Obec Drahovce
25. Január 2023
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
9 000,00 € Stanoprojekt, s.r.o. Obec Drahovce
16. Máj 2022
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva zo dňa 16.05.2022
9 110,00 € Klčová Ingrid Leopoldov a Chudý Martin Drahovce Obec Drahovce
20. Október 2023
Mandátna zmluva na poskytovanie služieb externého projektového manažmentu
Mandátna zmluva
9 500,00 € A4A Grant, s.r.o. Obec Drahovce
26. Máj 2022
Mandátna zmluva
Mandátna zmluva
9 900,00 € Martin Majtán Obec Drahovce
18. Máj 2022
Zmluva o výkone technického dozoru č. 2022/009
2022/009
10 560,00 € AQUAMAAT spol. s r. o. Obec Drahovce
9. Máj 2024
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
11 808,00 € AQUAMAAT spol. s r.o. Obec Drahovce
4. Október 2022
Zmluva o poskytnutí podpory
SAŽP SRP/ZO/2022/115
Doplnená
12 642,80 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Drahovce
2. Január 2023
Mandátna zmluva na poskytovanie služieb externého projektového manažmentu
Mandátna zmluva na poskytovanie služieb externého projektového manažmentu
14 054,82 € Grant Consulting, s.r.o. Obec Drahovce