Centrálny register zmlúv

Obec Drahovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Júl 2023
Nájomná zmluva č. 4790220
č. 4790220
0,00 € Obec Drahovce Móro Pavol
18. Júl 2023
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1 k Čiastkovej zmluve o združenej dodávke elektriny
0,00 € Pow-en a.s. Obec Drahovce
2. Október 2023
Darovacia zmluva č.p. SITB-OO2-2023/001174-029
SITB-OO2-2023/001174-029
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Drahovce
11. Október 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme hrobového miesta č. 8-9/2
1/2023
0,00 € Obec Drahovce Lukáš Pikna
26. Október 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme hrobového miesta č. 417-418/2
2/2023
0,00 € Obec Drahovce Mária Karabová
30. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2021/Drahovce
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2/2021/Drahovce
0,00 € Javorry n.o. Obec Drahovce
31. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Drahovce
6. December 2023
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 1020382008
Dodatok č. 10 k Zmluve č. 1020382008
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. - skratka K.O.S Obec Drahovce
7. December 2023
Dodatok č. 11 k Zmluve o stravovaní zo dňa 28.4.2011
Dodatok č. 11 k Zmluve o stravovaní zo dňa 28.4.2011
0,00 € Catering Majerník s.r.o. Obec Drahovce
7. December 2023
Zmluva
Zmluva
0,00 € Lindström, s.r.o. Obec Drahovce
27. December 2023
Zmluva č. 1/2024/Drahovce
Zmluva
0,00 € Javorry n.o. Obec Drahovce
2. Január 2024
Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb
A23378577
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Drahovce
10. Január 2024
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve
0,00 € Obec Drahovce Branislav Jánoš
18. Január 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20205855
RA-SNCA/20205822
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority Obec Drahovce
22. Január 2024
Dohoda o zabezpečení pravidelnej údržby č.: 7919009663
7919009663
0,00 € Viessmann, s.r.o. Obec Drahovce
6. Február 2024
Zmluva o dodávke plynu
9100083055
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Drahovce
6. Február 2024
Zmluva o dodávke plynu
9100083064
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Drahovce
6. Február 2024
Zmluva o dodávke plynu
9100083075
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Drahovce
19. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov
Dodatok č. 1
0,00 € Slovenská pošta, a.s. Obec Drahovce
3. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 3100524
3100524
0,00 € Obec Drahovce Vanesa Černeková