Centrálny register zmlúv

Obec Bučany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Február 2024
Zámenná zmluva
2024022601
0,00 € Darina Orviská Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
23. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
2024021501
0,00 € Miroslav Macko Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
13. Február 2024
Zmluva o prenájme Kultúrneho domu
2024020602
350,00 € Bilion, s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
13. Február 2024
Dodatok č.2 k Zmluve o zriadení Spoločného Obecného úradu
2024020601
0,33 € Obec Biely Kostol Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
13. Február 2024
Zmluva o uzatvorení budúcej Kúpnej zmluvy k bytu v obytnom dome súp.č. 71 v obci Bučany
2024020102
25 351,86 € Tomáš Kadák Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
13. Február 2024
Zmluva o nájme bytu
2024020101
178,65 € Tomáš Kadák Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bučany v roku 2024
2024021301
4 000,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru
2024020201
100,00 € Filip Opatovský Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
9. Február 2024
Dodatok č. 1 Mandátna zmluva
2024011501
540,00 € K Consulting, s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
30. Január 2024
Dodatok k Zmluve č. S07T600094 o zvoze a skládkovaní odpadu
2024012401
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
18. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
2024011601
0,00 € O2 Slovakia, s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
18. Január 2024
Nájomná zmluva
2023123102
87,95 € Alojz Radošovský Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
12. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného daru
2023122101
2 000,00 € Waste Park, s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
3. Január 2024
Nájomná zmluva
2023123101
174,37 € Jozef Baláž Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
21. December 2023
Notárska zápisnica
2023122001
420,00 € Martin Garažia Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
19. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2024
2023121801
162 678,51 € Súkromná základná umelecká škola Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
7. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
2023120702
39 141,47 € SAMOSTAV, s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
7. December 2023
Kúpna zmluva
2023120701
336,00 € Mária Lackovičová Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
7. December 2023
Zámenná zmluva
2023120604
0,00 € Eva Šišková Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
6. December 2023
Dodatok č. 1
2023120603
0,00 € Vladimír Jerie Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany