Centrálny register zmlúv

Obec Bučany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023051701
0,00 € Miloš Kubovič Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
16. Máj 2023
Nájomná zmluva
2023051501
121,08 € Patrik Kubovič Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
16. Máj 2023
Zmluva o dielo
2023051203
32 400,00 € Cesty, s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
16. Máj 2023
Kúpna zmluva
2023051202
29 400,00 € Cesty, s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
16. Máj 2023
Zmluva o dielo
2023051201
21 600,00 € Cesty, s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
10. Máj 2023
Dodatok z zmluve č. S07T600094 o zvoze a skládkovaní odpadu
2023050901
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
4. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023050401
0,00 € Libor Belica Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
2. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
2023042801
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
5. Apríl 2023
Mandátna zmluva
2023032701
8 500,00 € K Consulting, s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
30. Marec 2023
Dohoda o zabezpečení odborných služieb
2023020601
112,50 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
21. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bučany v roku 2023
2023031605
100,00 € Zariadenie pre seniorov Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
19. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bučany v roku 2023
2023031611
3 200,00 € Rimskokatolícka cirkev, farnosť Bučany Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
19. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bučany v roku 2023
2023031608
1 900,00 € OZ BUČAKABRA Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
19. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bučany v roku 2023
2023031602
4 000,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
19. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bučany v roku 2023
2023031602
4 000,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
19. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023031501
0,00 € Mária Slabá Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
19. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023031501
0,00 € Mária Slabá Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
19. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bučany v roku 2023
2023031301
1 300,00 € Slovenský zväz chovateľov poštových holubov organizačná zložka - Základná organizácia chovateľov poštových holubov Bučany Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
19. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bučany v roku 2023
2023031301
1 300,00 € Slovenský zväz chovateľov poštových holubov organizačná zložka - Základná organizácia chovateľov poštových holubov Bučany Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bučany v roku 2023
2023031010
450,00 € ZDS ZO DIATYRNAVIA Trnava Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany