Centrálny register zmlúv

Obec Vaďovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2024
Dodatok k Zmluve o poskytnutí verejných služieb na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie
10/2024
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Obec Vaďovce
2. Apríl 2024
Dohoda č. 24/10/060/64 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov na kalendárny rok 2024
9/2024
0,00 € Úrad práce, sociánych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom Obec Vaďovce
21. Marec 2024
Zmluva č. 324 0363 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle S 51 Občianskeho zákonníka
8/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Vaďovce
29. Február 2024
Dohoda o zániku zmluvy o užívaní uznaného Pol'ovného revíru Stará Myjava
6/2024
0,00 € Poľovnícke združenie Stará Myjava Obec Vaďovce
29. Február 2024
Zmluva o užívaní uznaného Pol'ovného revíru Stará Myjava
7/2024
0,00 € Poľovnícke združenie Stará Myjava Obec Vaďovce
26. Február 2024
Kúpna zmluva č. 5/2024
5/2024
410,00 € Renáta Klusková, Ing. Miloš Kluska Obec Vaďovce
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní právnicných služieb
4/2024
170,00 € Advokát CIBULKA, s.r.o. Obec Vaďovce
6. Február 2024
Zmluva o poskytovaní právnicných služieb
4/2024
170,00 € Advokát CIBULKA, s.r.o. Obec Vaďovce
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie č.2023/530
3/2024
6 400,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Obec Vaďovce
17. Január 2024
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI PRI ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A NEOBALOVÝCH VÝROBKOV č. Z-O/2024/TSST-TZKO/07
2/2024
7 210,00 € ELEKOS Obec Vaďovce
12. Január 2024
Darovacia zmluva
1/2024
587,30 € Rodičovské združenie pri Základnej škole Obec Vaďovce
20. December 2023
Dodatok k poistnej zmluve číslo 150008878
33/2023
0,00 € Allianz slovenská poisťovňa Obec Vaďovce
19. December 2023
Zmluva č. 72901239 na základe spoločného VO na poistenie a RD.
31/2023
0,00 € MAVA SERVIS, s.r.o. Obec Vaďovce
19. December 2023
Dodatok k poistnej zmluve číslo 150008879
32/2023
25,20 € Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. Obec Vaďovce
14. December 2023
Kúpna zmluva
30/2023
480,00 € Ing. Ján Šípka, Ing. Jana Šípková Obec Vaďovce
13. December 2023
Zmluva o spolupráci
29/2023
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Obec Vaďovce
13. December 2023
Zmluva o prenájme softvéru a licenčná zmluva číslo: OP-23-771
28/2023
432,00 € SmartBooks, a.s. Obec Vaďovce
6. December 2023
Dodatok č.2 ku Zmluve o vývoze tuhého komunálneho odpadu uzatvorenej dňa 30.9.2008
26/2023
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. Obec Vaďovce
6. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti
27/2023
0,00 € ISTEN, s.r.o. Obec Vaďovce
30. November 2023
Dodatok č. 5 k zmuve č. 1010262019
25/2023
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť,s.r.o. Obec Vaďovce