Centrálny register zmlúv

Mesto Trenčianske Teplice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2024
Zmluva o spolupráci a kúpna zmluva
EXT_060/2024
0,00 € PLANTEX Mesto Trenčianske Teplice
13. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení umeleckého vystúpenia
EXT_113/2024
0,00 € Umelecký súbor Lúčnica Mesto Trenčianske Teplice
11. Júl 2024
Kúpna zmluva
INT_109/2024
672,00 € Guštafíková Andrea, Ing. Mesto Trenčianske Teplice
11. Júl 2024
Kúpna zmluva
INT_110/2024
2 000,00 € Kristín Anton Mesto Trenčianske Teplice
11. Júl 2024
Kúpna zmluva
INT_111/2024
4 200,00 € Jurák Ján Mesto Trenčianske Teplice
11. Júl 2024
Kúpna zmluva
INT_112/2024
9 000,00 € Novanský Ivan, Ing. Mesto Trenčianske Teplice
10. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Mesta Trenčianske Teplice na rok 2024
EXT_108/2024
500,00 € Slovenský rybársky zväz - Mestská organizácia Trenčín Mesto Trenčianske Teplice
8. Júl 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
EXT_107/2024
630,00 € MANEVI SK s.r.o. Mesto Trenčianske Teplice
3. Júl 2024
Zmluva o spolupráci
EXT_105/2024
0,00 € Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Mesto Trenčianske Teplice
3. Júl 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečeníí voľnočasových aktivít detí v škole
EXT_106/2024
3 500,00 € Športová akadémia Mateja Tótha, o.z. Mesto Trenčianske Teplice
2. Júl 2024
Dodatok č. 5 k Ymluve o poskytovaní služieb
DOD8/2024/O
0,00 € Martin Galbavý - Top Cleaning Mesto Trenčianske Teplice
2. Júl 2024
Kúpna/Lízingová zmluva 4115805120
EXT_104/2024
23 002,70 € AUTOŠTÝL, a.s. Mesto Trenčianske Teplice
21. Jún 2024
Zmluva o dodávke plynu
EXT_001/2025
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Trenčianske Teplice
17. Jún 2024
Zmluva o dielo
EXT_103/2024
20 914,87 € Bielik Company, s.r.o. Mesto Trenčianske Teplice
12. Jún 2024
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
DOD7/2024/O
0,00 € Miestna akčná skupina Strážovské vrchy Mesto Trenčianske Teplice
12. Jún 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
EXT_102/2024
0,00 € MK - WASTE s. r. o. Mesto Trenčianske Teplice
4. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z finančných prostriedkov Mesta Trenčianske Teplice na rok 2024
INT_101/2024
500,00 € Súkromná stredná športová škola Mesto Trenčianske Teplice
31. Máj 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení úloh v oblasti BOZP
EXT_099/2024
5 184,00 € FIBEZ, s. r. o. Mesto Trenčianske Teplice
31. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení úloh v oblasti OPP
EXT_100/2024
3 456,00 € FIBEZ, s. r. o. Mesto Trenčianske Teplice
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí grantu
EXT_098/2024
650,00 € Trenčiansky samosprávny kraj Mesto Trenčianske Teplice