Centrálny register zmlúv

Mesto Trenčín

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Apríl 2024
Zmluva č. 10/2024/ZAB o krátkodobom a jednorazovom prenájme majetku mesta v kultúrnych zariadeniach
486/2024
24,00 € Mesto Trenčín Anna Gabrhelová
22. Apríl 2024
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 20/2024 zo dňa 19.02.2024
473/2024
0,00 € Lúčky 1, s.r.o. Mesto Trenčín
22. Apríl 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 2688/2008 zo dňa 11.12.2008
477/2024
0,00 € Mesto Trenčín Dušan Paška
22. Apríl 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 679/2006 zo dňa 20.9.2006
479/2024
0,00 € Mesto Trenčín Ing. Dagmar Malatová
22. Apríl 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 1623/2007 zo dňa 1.6.2007
478/2024
0,00 € Mesto Trenčín Ľudovít Kuhlöffel
22. Apríl 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 0471/2006 zo dňa 4.11.2017
480/2024
0,00 € Mesto Trenčín František Masár
19. Apríl 2024
Zmluva KIS-HM č. 2/2024 o krátkodobom a jednorazovom prenájme hnuteľných vecí vo vlastníctve mesta
474/2024
230,00 € Mesto Trenčín Klub orientačného behu Sokol Pezinok
19. Apríl 2024
Zmluva o spolupráci č. 2/2024
475/2024
0,00 € Mesto Trenčín Klub orientačného behu Sokol Pezinok
19. Apríl 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 1402/2009 zo dňa 2.11.2009
463/2024
0,00 € Mesto Trenčín Jozef Mojžiš
19. Apríl 2024
Zmluva o dielo
464/2024
8 735,45 € Neuvedené Mesto Trenčín
19. Apríl 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 1403/2016TN zo dňa 13.6.2016
465/2024
0,00 € Mesto Trenčín Hedviga Kudlová
19. Apríl 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 0192/2016TN zo dňa 13.6.2016
466/2024
0,00 € Mesto Trenčín Hedviga Kudlová
19. Apríl 2024
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 0004/2017TN zo dňa 3.1.2017
467/2024
0,00 € Mesto Trenčín PhDr. Alexandra Očkayová
19. Apríl 2024
Zmluva o jednorazovom alebo krátkodobom prenájme majetku mesta v KKC Hviezda
468/2024
120,00 € Mesto Trenčín Blanka Plačková
19. Apríl 2024
Zmluva o jednorazovom alebo krátkodobom prenájme majetku mesta v KKC Hviezda
469/2024
800,00 € Mesto Trenčín ADRA - Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj - Občianske združenie
19. Apríl 2024
Zmluva o jednorazovom alebo krátkodobom prenájme majetku mesta v KKC Hviezda
470/2024
1 300,00 € Mesto Trenčín BUSINESS PROMOTION s.r.o.
19. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia
471/2024
0,00 € L&L Creatives s. r. o. Mesto Trenčín
19. Apríl 2024
Zmluva č. KIS-V-číslo 15/2024 o zabezpečení predpredaja vstupeniek
472/2024
0,00 € Mesto Trenčín DFS Radosť v Trenčíne
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 7/2024
449/2024
1 177,00 € Mesto Trenčín Fin Fine, s.r.o.
17. Apríl 2024
Nájomná zmluva č. 10/2024
450/2024
753,00 € Mesto Trenčín Poke House Trenčín s.r.o.