Centrálny register zmlúv

Obec Považany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Jún 2024
nájom bytu č. 9 v BD č.520
NZ_5200701014
0,00 € Lukáš Klimek, 91626 Považany, Mošovce č. 520 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
28. Jún 2024
Dohoda o skončení nájmu bytu
DNB8520
0,00 € Lukáš Klimek, 91626 Považany, Mošovce č. 520 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
28. Jún 2024
Zmluva o nájme bytu č. 5200701015
NZ_5200701015
0,00 € Viera Seewaldová, 916 26 Kočovce, Rakoľuby 653 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
18. Jún 2024
Dodatok č.4 k Licenčnej zmluve č.U1424/2013
LZ/12/2024
0,00 € MADE spol s r.o., Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
13. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.5/2024
ZHM5/2024
10,00 € Marián Čavojský, 916 26 Považany, Vieska 279 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
13. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.4/2024
ZHM4/2024
20,00 € Marián Čavojský, 916 26 Považany, Vieska 279 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
ZPS7/2024
0,00 € KOOR, s.r.o., Mlynské Nivy 56, 821 05 Bratislava OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
13. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
ZPD/8/2024
500,00 € NIKOMI, s.r.o., 916 26 Považany 475 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
13. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.3/2024
ZHM3/2024
20,00 € Marián Čavojský, 916 26 Považany, Vieska 279 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
22. Apríl 2024
Darovacia zmluva
DZ_5/2024
100,00 € Združenie zrakovo znevýhodnených Nové Mesto nad Váhom, Bošácka ulica 2388/2 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
21. Marec 2024
Prílha č. 2 Zmluvy č. 110 10 535 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
O/3/2024
0,00 € Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, 911 01 Trenčín OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
21. Marec 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.2/2024
ZHM2/2024
20,00 € Darina Beňovičová, 91626 Považany, Mošovce č. 419 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
16. Február 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta č.1/2024
ZHM1/2024
30,00 € Adelína Makarová, 916 26 Považany-Kríž nad Váhom č. 214 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
22. December 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č.2023/527
DO/2023/527
3 200,00 € Ministerstvo financií Slovenskej repuibliky, Štefanovičova 5, 817 82 Bratislava-mestská časť Staré Mesto OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
13. December 2023
Zmluva o zbere a odvoze komunálneho odpadu č. 5/2023
O/5/2023
0,00 € Technické služby mesta Nové Mesto nad Váhom, Banská 6279/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
7. December 2023
Kúpna zmluva
KUZ/58/2023
1 288,00 € Veronika Black, rod. Keráková, Kríž nad Váhom 352, 916 26 Považany OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
4. December 2023
Darovacia zmluva
DAR/57/2023
1 500,00 € Realtime Technologies SK, s.r.o., Technická 5, 821 04 Bratislava OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
4. December 2023
Zmluva o budúcej zmluve o užívaní a prevádzkovaní vodovodnej infraštruktúry a o úprave ďalších práv a povinností
TVK/56/2023
0,00 € Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s., Kožušnícka 4, 911 05 Trenčín OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
28. November 2023
Dodatok č.11 k Zmluve č.1010072006
KOS_1010072006
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o., 916 13 Kostolné 390 OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187
13. November 2023
Zmluva o dodávke softvérových produktov a poskytovaní servisných služieb
00311944/000/2023
0,00 € INISOFT s.r.o., Kapitulská 8, 974 01 Banská Bystrica OBEC POVAŽANY, 916 26 Považany č.187