Centrálny register zmlúv

Obec Horná Súča

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
OCÚHS-S2024/00977-002
0,00 € Obec Horná Súča Birásová Alena
4. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Horná Súča v roku 2024
OCÚHS-S2024/00199-001
500,00 € Obec Horná Súča Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Horná Súča, 250, 91333 Horná Súča
4. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Horná Súča v roku 2024
OCÚHS-S2024/00200-003
10 400,00 € Obec Horná Súča Futbalový klub Horná Súča
4. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Horná Súča v roku 2024
OCÚHS-S2024/00186-002
220,00 € Obec Horná Súča DH Chabovienka
4. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Horná Súča v roku 2024
OCÚHS-S2024/00196-002
1 200,00 € Obec Horná Súča Detský folklórny súbor ČAJKA
4. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horná Súča v roku 2024
OCÚHS-S2024/00194-001
400,00 € Obec Horná Súča Veselá kopanica - OZ
4. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horná Súča v roku 2024
OCÚHS-S2024/00201-001
800,00 € Obec Horná Súča KAMARÁDI, Trnávka 1371 Horná Súča
4. Júl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horná Súča v roku 2024
OCÚHS-S2024/00184-002
1 200,00 € Obec Horná Súča CHOTÁR, OZ
4. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horná Súča v roku 2024
OCÚHS-S2024/00192-001
200,00 € Obec Horná Súča STK Horná Súča
4. Júl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Horná Súča v roku 2024
OCÚHS-S2024/00191-001
300,00 € Obec Horná Súča Ondrej Koprivňanský
4. Júl 2024
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.j.- 506/2016 zo dňa 29.02.2016
OCÚHS-S2024/01041-002
0,00 € Obec Horná Súča Záhradkárske a chovateľské potreby "GAZDA" s. r. o.
28. Jún 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
OCÚHS-S2024/01043-002
0,00 € Obec Horná Súča Šišovská Sylvia
27. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
A/194/2024
20,00 € Obec Horná Súča Balajová Anna
27. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
Dodatok č.1 ku zmluve C/133/2014
20,00 € Obec Horná Súča Machara Ľuboš
27. Jún 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o nájme hrobového miesta
Dodatok č. 1 k zmluve C/99/2014
20,00 € Obec Horná Súča Repa Jaroslav
27. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
D/142/2024
40,00 € Obec Horná Súča Gagová Ľudmila
27. Jún 2024
Zmluva o vyrovnaní rozdielu nákladov nad rámec schváleného rozpočtu stavby
OCÚHS-S2024/01006
86 586,45 € Obec Horná Súča Komunálne Služby Horná Súča, s. r. o., r. s. p.; skrátený názov: KSHS,
27. Jún 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
C/235/2024
40,00 € Obec Horná Súča Zubo Július
21. Jún 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
OCÚHS-S2024/01019
0,00 € Obec Horná Súča Lexmann Peter
19. Jún 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu
OCÚHS-S2024/00957-002
0,00 € Obec Horná Súča Slivka Martin