Centrálny register zmlúv

Obec Veľké Hoste

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2023
Zmluva o propagácii
2023/0016
500,00 € Obec Veľké Hoste Trenčiansky samosprávny kraj
30. Október 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2023/0015
325,56 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Veľké Hoste
24. Október 2023
Zmluva č. POD 122/2023_Program obnovy dediny
2023/0014
7 463,58 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Veľké Hoste
28. September 2023
Dohoda č. 23/09/010/61
2013/0014
0,00 € Obec Veľké Hoste Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
28. September 2023
Zmluva o zabezpečení spätného zberu použiteľného textilu
2013/0013
0,00 € Obec Veľké Hoste EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU
28. September 2023
Zmluva o propagácii
2023/0013
500,00 € Obec Veľké Hoste Trenčiansky samosprávny kraj
19. September 2023
Zmluva o grantovom účte
2023/0012
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Veľké Hoste
22. Jún 2023
Zmluva o manažmente projektu
2023/0011
900,00 € Ekologické a inovačné centrum o.z. Obec Veľké Hoste
4. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
2023/0009
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Veľké Hoste
4. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí peňažného daru
2023/0010
10 000,00 € Nadácia Slovenskej sporiteľne Obec Veľké Hoste
24. Apríl 2023
Kúpna zmluva
2023/0007
40 000,00 € Eva Filová Obec Veľké Hoste
27. Marec 2023
Obec Veľké Hoste_Kúpna zmluva
2023/0008
301,00 € COOP Jednota Topoľčany Obec Veľké Hoste
25. Marec 2023
Obec Veľké Hoste_Kúpna zmluva
7/2023
40 000,00 € Eva Filová Obec Veľké Hoste
17. Február 2023
Zmluva o dielo
6/2023
65 037,20 € BONA VIA s.r.o. Obec Veľké Hoste
2. Február 2023
Zmluva o dielo (na dodanie projektovej dokumentácie)
5/2023
9 900,00 € JALO s.r.o. Obec Veľké Hoste
25. Január 2023
Kúpna zmluva
1/2022
0,00 € Mišák Andrej Obec Veľké Hoste
25. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie DPO SR
322 0306
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Veľké Hoste
25. Január 2023
Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve
3
0,00 € eSYST, s.r.o. Obec Veľké Hoste
25. Január 2023
Kúpna zmluva - Konvektomat
4
2 400,00 € Ivana Kováčová-Ellen Obec Veľké Hoste
25. Január 2023
Kúpna zmluva
5
96,00 € Ivana Kováčová-Ellen Obec Veľké Hoste