Centrálny register zmlúv

Obec Ostratice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Dohoda o spolupráci partnerov na malom projekte
17/2024
0,00 € Obec Drslavice Obec Ostratice
15. Máj 2024
Kúpno predajná zmlua
16/2024
0,00 € Mgr. Patrícia Súkeníková Obec Ostratice
8. Apríl 2024
Nájomná zmluva
1/24
0,00 € Denis Podoba Obec Ostratice
4. Apríl 2024
Zmluva o dielo
15/2024
Doplnená
26 199,42 € Stacon, s.r.o. Obec Ostratice
26. Marec 2024
Dohoda číslo 24/09/054/13
10/2024
678,24 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Ostratice
26. Marec 2024
Poistná zmluva
11/2024
15,00 € Komunálna poisťovňa ,a. s. Obec Ostratice
26. Marec 2024
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
12/2024
0,00 € Komunálna poisťovňa ,a. s. Obec Ostratice
26. Marec 2024
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
13/2024
15,00 € Komunálna poisťovňa ,a. s. Obec Ostratice
26. Marec 2024
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
14/2024
15,00 € Komunálna poisťovňa ,a. s. Obec Ostratice
20. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce v roku 2024
8/2024
1 500,00 € Dychová hudba Ostratičanka Obec Ostratice
20. Marec 2024
Z m l u v a o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Ostratice v roku 2024
9/2024
0,00 € Dychová hudba Ostratičanka Obec Ostratice
11. Marec 2024
Z m l u v a o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Ostratice v roku 2024
6/2024
1 000,00 € Jednota dôchodcov Slovenska Ostratice Obec Ostratice
11. Marec 2024
Z m l u v a o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Ostratice v roku 2024
7/2024
6 000,00 € Telovýchovná jednota Ostratice Obec Ostratice
1. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi č. 77048
5/2024
70 056,00 € Borina Ekos s.r.o. Obec Ostratice
19. Január 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení nakladania s odpadmi
3/2024
0,00 € ELEKOS Obec Ostratice
19. Január 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu
4/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Ostratice
17. Január 2024
Zmluva č. 3/2024/NS o platení úhrady za sociálnu službu
2/2024
0,00 € Pokoj a zdravie, n. o. Nitrianska Streda Obec Ostratice
16. Január 2024
Zmluva o dodávke elektriny
1/2024
0,00 € energie2, a.s. Obec Ostratice
18. December 2023
Nájomná zmluva
35/2023
0,00 € Obec Ostratice Renáta Adamková
18. December 2023
Nájomná zmluva
36/2023
0,00 € Obec Ostratice Denisa Malinová