Centrálny register zmlúv

Obec Šajdíkove Humence

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2024
prenájom kultúrneho domu
26/2024
0,00 € Nájomca: fyzická osoba Prenajímateľ: Obec Šajdíkove Humencer
10. Júl 2024
prenájom kultúrneho domu
25/2024
0,00 € Nájomca: fyzická osoba Prenajímateľ: Obec Šajdíkove Humencer
9. Júl 2024
bezplatné užívanie IVECO CAS
24/2024
0,00 € Požičiavateľ: SR zastpúpená MV SR Vypožičiavateľ: Obec Šajdíkove Humence
4. Júl 2024
Prenájom kultúrneho domu
23/2024
30,00 € Nájomca: FO Prenajímateľ: Obec Šajdíkove Humence
3. Jún 2024
prenájom kultúrneho domu
21/2024
0,00 € Nájomca FO Prenajímateľ: Obec Šajdíkove Humencer
27. Máj 2024
zmluva o grantovom účte
20/2024
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Šajdíkove Humence
24. Máj 2024
Zmluva o prenájme kultúrneho domu 2024 4
19/2024
130,00 € Nájomca: FO Prenajímateľ: Obec Šajdíkove Humencer
21. Máj 2024
Kybernetická bezpečnosť
17/2024
48,00 € Inštitút vzdelávania informatickej a kybernetick bezpečnosti Obec Šajdíkove Humence
21. Máj 2024
biznis internet
18/2024
20,00 € EHS, s.r.o. Obec Šajdíkove Humence
9. Máj 2024
dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOX-u
16/2024
0,00 € Packeta Slovakia, s.r.o. Obec Šajdíkove Humence
23. Apríl 2024
nájom časti nehnuteľnosti za účelom osadenia info tabule
15/2024
0,00 € DIPA, s.r.o. Obec Šajdíkove Humence
25. Marec 2024
umiestnenie Boxu balíkovo
14/2024
0,00 € Slovak Parcel Service s.r.o. Prenajímateľ: Obec Šajdíkove Humencer
21. Marec 2024
dotácia pre DHZ
13/2024
3 000,00 € Poskytovateľ: Dobrovoľná požiarna ochrana SR Príjemca dotácie: Obec Š.Humence
7. Marec 2024
Odber drevného odpadu
12/2024
0,00 € ADAMA SK, s.r.o. Dodávateľ: Obec Šajdíkove Humence
5. Marec 2024
Prevádzkovanie kompresorovej stanice K1
10/2024
0,00 € Prevádzkovateľ: BVS, a.s. Vlastník: Obec Šajdíkove Humence
5. Marec 2024
Prevádzkovanie kompresorových staníc K2, K3
11/2024
0,00 € BVS Vlastník: Obec Šajdíkove Humence
28. Február 2024
digitálne mapy
8/2024
0,00 € T-MAPY s.r.o. Obec Šajdíkove Humence
26. Február 2024
prenájom parcely č. 10898/6
7/2024
1,00 € FO Prenajímateľ: Obec Šajdíkove Humence
26. Február 2024
prenájom parcely č. 10898/6
6/2024
1,00 € FO Prenajímateľ: Obec Šajdíkove Humence
16. Február 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
4-4/2024
25,00 € Nájomca: FO Prenajímateľ: Obec Šajdíkove Humence