Centrálny register zmlúv

Mesto Skalica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. August 2023
Zmluva o nájme
445/2023
0,00 € Služby a Správa s.r.o. Hana Jarásková
22. Apríl 2024
Hromadná licenčná zmluva - TRDLOFEST 2024
422/2024
0,00 € Slovenský ochranný zväz autorský Mesto Skalica
22. Apríl 2024
Podnájomná zmluva č.21/2024-DK o nájme nebytových priestorov podľa zák.č.116/1990 Zb.uzavretá na dobu určitú
414/2024
0,00 € SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. Mesto Skalica
19. Apríl 2024
Zmluva č. HR - NZ 3/4/2024 o nájme nebytových priestorov
418/2024
0,00 € Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha, Milosrdní bratia Mesto Skalica
19. Apríl 2024
Dohoda o zabezpeční a vykonaní odbornej praxe študenta R-2986-2024
419/2024
0,00 € Mesto Skalica Technická univerzita vo Zvolene
19. Apríl 2024
Zmluva o výpožičke č. HR- V 3/4/2024
421/2024
0,00 € Hospitálska rehoľa sv. Jána z Boha, Milosrdní bratia Mesto Skalica
17. Apríl 2024
Dohoda o finančnej zábezpeke
120/2024
0,00 € Mesto Skalica Anna Mária Pardubská
16. Apríl 2024
Dohoda o finančnej zábezpeke
80/2024
0,00 € Mesto Skalica Dana Malíková
16. Apríl 2024
Dohoda o finančnej zábezpeke
86/2024
0,00 € Mesto Skalica Stanislav Daňhel
16. Apríl 2024
Dohoda o finančnej zábezpeke
84/2024
0,00 € Mesto Skalica Michaela Daňhelová
16. Apríl 2024
Dohoda o finančnej zábezpeke
87/2024
0,00 € Mesto Skalica Anna Danielová
16. Apríl 2024
Dohoda o finančnej zábezpeke
90/2024
0,00 € Mesto Skalica Martin Nemec
16. Apríl 2024
Dohoda o finančnej zábezpeke
99/2024
0,00 € Mesto Skalica Tibor Nemšovský
16. Apríl 2024
Dohoda o finančnej zábezpeke
294/2024
0,00 € Mesto Skalica Sandra Šarközyová
16. Apríl 2024
Dohoda o finančnej zábezpeke
295/2024
0,00 € Mesto Skalica Iveta Pokovičová
16. Apríl 2024
Dohoda o finančnej zábezpeke
296/2024
0,00 € Mesto Skalica Ivan Daniel
16. Apríl 2024
Dohoda o finančnej zábezpeke
304/2024
0,00 € Mesto Skalica Anton Daniel
16. Apríl 2024
Dohoda o finančnej zábezpeke
303/2024
0,00 € Mesto Skalica Barbora Daňhelová
16. Apríl 2024
Dohoda o finančnej zábezpeke
305/2024
0,00 € Mesto Skalica Lenka Danielová
16. Apríl 2024
Dohoda o finančnej zábezpeke
306/2024
0,00 € Mesto Skalica Henrieta Sedláčková