Centrálny register zmlúv

Obec Plavecké Podhradie

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
36 A/2023
10 400,00 € Ministerstvo investícií,regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Plavecké Podhradie
5. September 2023
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
37/2023
0,00 € Jaroslav Kopiar Obec Plavecké Podhradie
4. September 2023
Zmluva o nájme HM
ZML201801147
30,00 € Jozef Špoták Obec Plavecké Podhradie
4. September 2023
Zmluva o nájme HM
ZML201801148
15,00 € Jozef Špoták Obec Plavecké Podhradie
4. September 2023
Zmluva o nájme HM
ZML2023
30,00 € Jana Kondlová Obec Plavecké Podhradie
4. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
36/2023
10 400,00 € Ministerstvo investícií,regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Plavecké Podhradie
4. September 2023
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
35/2023
0,00 € Uričová Eva Obec Plavecké Podhradie
4. September 2023
Zmluva o nájme HM
ZML201801146
30,00 € Jozef Špoták Obec Plavecké Podhradie
28. August 2023
00151866
34/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Plavecké Podhradie
28. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č.00706
33/2023
7 000,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Plavecké Podhradie
28. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č.00995
32/2023
2 000,00 € Bratislavský samosprávny kraj Obec Plavecké Podhradie
14. August 2023
Zmluva o nájme HM
ZML201801142
30,00 € Rozália Branišová Obec Plavecké Podhradie
14. August 2023
Zmluva o nájme HM
ZML201801144
30,00 € Mária Stachová Obec Plavecké Podhradie
14. August 2023
Zmluva o nájme HM
ZML201801143
30,00 € Helena Žilinská Obec Plavecké Podhradie
14. August 2023
Zmluva o poskytovaní vybraných údajov z informačného systému katastra nehnuteľností
15/2023
0,00 € Geodetický a kartografický stav Bratislava Obec Plavecké Podhradie
2. August 2023
Kúpna zmluva
29/2023
240,00 € Uričová Eva Obec Plavecké Podhradie
2. August 2023
Kúpna zmluva
31/2023
1 440,00 € Ing. Jaroslav Kopiar Obec Plavecké Podhradie
2. August 2023
Zmluva o prenájme plochy
30/2023
200,00 € IRG Interior s.r.o. Obec Plavecké Podhradie
31. Júl 2023
Darovacia zmluva
28/2023
3 000,00 € Danucem Slovensko a.s. Obec Plavecké Podhradie
31. Júl 2023
Zmluva o prenájme plochy
23/2023
500,00 € Agropartner s.r.o. Obec Plavecké Podhradie