Centrálny register zmlúv

Obec Hradište pod Vrátnom

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci a finančnej spoluúčasti
14/2022
1 003,50 € Občianske združenie Podhoran Obec Hradište pod Vrátnom
18. September 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu / programu, Poistná zmluva
5190058077
28,50 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Hradište pod Vrátnom
19. Jún 2023
Darovacia zmluva - Vrátno fest 2023
Darovacia zmluva PD Jablonica 2023
150,00 € Poľnohospodárske družstvo Záhorie Jablonica Obec Hradište pod Vrátnom
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
23/033
1 000,00 € ISA projekta, s.r.o. Obec Hradište pod Vrátnom
27. Máj 2023
Poistenie - Šatne a WC k budove TJ - požiar, živel, voda, krádež a lúpež, všeobecná zodpovednosť
1007002514 - dod1_2013
795,46 € Uniqua, pojišťovna, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
27. Máj 2023
Poistenie - Šatne a WC k budove TJ - požiar, živel, voda, krádež a lúpež, všeobecná zodpovednosť
1007002514 - dod2_2023
797,40 € Uniqua, pojišťovna, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
17. Máj 2023
Darovacia zmluva - Vrátnofest 2023
Darovacia PFS 2023
150,00 € PFS, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
11. Máj 2023
Darovacia zmluva na poskytnutie nepeňažného daru
Darovacia zmluva - COOP
50,00 € COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo Obec Hradište pod Vrátnom
11. Máj 2023
Zmluva o reklame a propagácii
Zmluva o reklalme RD 2023
250,00 € Rol'nicke družstvo "Vrátno", Hradište pod Vrátnom Obec Hradište pod Vrátnom
11. Máj 2023
Darovacia zmluva
Darovacia zmluva P.S.Invest 2023
150,00 € P.S.Invesr, s.r.o. Obec Hradište pod Vrátnom
2. Máj 2023
o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
323 0121
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Hradište pod Vrátnom
24. Apríl 2023
Žiadosť o zmenu poistenia - budovy
1007002514 - dodatok TJ
Doplnená
603,96 € Uniqua, pojišťovna, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
14. Apríl 2023
Darovacia zmluva - 3 kusy počítačov Dell
Darovacia zmluva - Arcelor - PC
0,00 € ArcelorMittal Tailored Blanks Senica, s.r.o. Obec Hradište pod Vrátnom
10. Marec 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070AXL7
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070AXL7
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Hradište pod Vrátnom
1. Marec 2023
Zmluva o dielo - Stavebné úpravy na budove TJ
ZoD
9 252,07 € Bytservis Senica s.r.o. Obec Hradište pod Vrátnom
25. Február 2023
Zámestnávateľská zmluva
00309559
0,00 € Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s. Obec Hradište pod Vrátnom
25. Február 2023
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu programu, Poistná zmluva
5190055542
20,00 € KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Hradište pod Vrátnom
18. Február 2023
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovávaných u prevádzkovateľa
ZO/2023E12914-1
504,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Obec Hradište pod Vrátnom
15. Február 2023
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva - Dodatok č. 1
tz2016-03-01dh4
114,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Hradište pod Vrátnom
15. Február 2023
Zmluva o aktualizácii programov - Dodatok č. 4
A/710/12/2008
648,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Hradište pod Vrátnom