Centrálny register zmlúv

Mesto Holíč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2024
Nájomná zmluva č. 3/2024
202400544/2024
178,50 € Mesto Holíč Karol Čambal
23. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. A/13
202300074/2023
66,38 € Mesto Holíč Milan Hamala
23. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. C/519
202300075/2023
33,19 € Mesto Holíč Milan Hamala
23. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. L/2363_Dudková
202400316/2024
135,00 € Mesto Holíč Nadija Dudková
23. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. D/594_Matúšková
202400381/2024
33,19 € Mesto Holíč PaedDr. Renáta Matúšková
23. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. F/952_Písečná
202400477/2024
66,38 € Mesto Holíč Libuša Písečná
23. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. C/304_Ovečka
202400406/2024
46,47 € Mesto Holíč Ing. Vladimír Ovečka
23. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. K/2032_Trnka
202400385/2024
250,00 € Mesto Holíč Petr Trnka
23. Máj 2024
Nájom hrobového miesta č. C/228
202400383/2024
46,47 € Mesto Holíč Peter Veselý Vlček
22. Máj 2024
NZ - PM - Hrdá Gogová Lucia
202400314/2024
150,00 € Mesto Holíč Lucia Hrdá Gogová
22. Máj 2024
NZ - PM - Chabeň Róbert
202400382/2024
100,00 € Mesto Holíč Róbert Chabeň
22. Máj 2024
Dodatok č. 1 k NZ č. 202000174
202400524/2024
100,00 € Mesto Holíč Mgr. Lýdia Záhradníková
22. Máj 2024
Dodatok č. 1 k NZ č. 202300593
202400525/2024
50,00 € Mesto Holíč Martina Gábelová
22. Máj 2024
Dodatok č. 1 k NZ č. 202100152
202400526/2024
100,00 € Mesto Holíč Denis Nejedlík
22. Máj 2024
Dohoda o ukončení NZ č. 202200278
202400531/2024
0,00 € Mesto Holíč Jozef Gogola
22. Máj 2024
Dodatok č. 1 k NZ č. 202000161
202400530/2024
100,00 € Mesto Holíč Ing. Rostislav Sekula
22. Máj 2024
Dodatok č. 1 k NZ č. 202100385
202400529/2024
100,00 € Mesto Holíč Marcel Šebesta
22. Máj 2024
Dodatok č. 1 k NZ č. 202100153
202400528/2024
150,00 € Mesto Holíč Kristína Miklósová
22. Máj 2024
Dodatok č. 1 k NZ č. 202000455
202400527/2024
100,00 € Mesto Holíč Peter Nejedlík
22. Máj 2024
Dohoda o ukončení NZ č. 202100342
202400532/2024
0,00 € Mesto Holíč Miloslav Fehér