Centrálny register zmlúv

Mesto Gbely

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Máj 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve pozemok č. 42
ZBKZ061/2023
52 003,64 € Mesto Gbely Polach Michal
25. Máj 2023
Kúpna zmluva
KUZ060/2023
33 867,50 € Mesto Gbely Flux Michal, Ing.
24. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky na nakalizačnej sieti č. ZOP 59/1010/2010 BVS
DOD058/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Mesto Gbely
24. Máj 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu č. ZOP 30/1010/2010 BVS
DOD059/2023
0,00 € Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Mesto Gbely
23. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
ZPD057/2023
200,00 € Mesto Gbely Grand Prix Záhoria, o.z.
22. Máj 2023
Príkazná zmluva
PRK001/2023
76 692,00 € Mesto Gbely Správa mestského majetku Gbely, spol. s r.o.
22. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí užívacích práv k systému ASPI
Z054/2023
0,00 € Wolters Kluwer s.r.o. Mesto Gbely
22. Máj 2023
Dodatok č. 2/SPZV k zmluve č. 1054/2021/SPZV zo dňa 22.12.2021 o poskytnutí dotácie v roku 2021
DOD055/2023
0,00 € Ministerstvo školstva SR Bratislava Mesto Gbely
22. Máj 2023
Kúpna zmluva
KUZ056/2023
0,00 € Mesto Gbely Hyža Tomáš
17. Máj 2023
Zmluva o dielo
ZD0522023
204 974,82 € DUVYSTAV s.r.o. Mesto Gbely
17. Máj 2023
Zmluva o dielo
ZD0532023
28 345,75 € DUVYSTAV s.r.o. Mesto Gbely
16. Máj 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve pozemok č. 25
ZBKZ051/2023
55 440,00 € Mesto Gbely Hlavenková Zuzana, MDDr.
12. Máj 2023
Dodatok k Zmluve o úvere
DOD044/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa a.s. Mesto Gbely
12. Máj 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve - pozemok č. 20
ZBKZ050/2023
51 998,06 € Mesto Gbely Kazinota Ivan, Ing.
11. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
ZPD016/2023
1 500,00 € Mesto Gbely Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Gbely
11. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
ZPD018/2023
200,00 € Mesto Gbely Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Gbely
11. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
ZPD019/2023
1 615,00 € Mesto Gbely Šimi povedz mama o.z.
11. Máj 2023
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku č. 23/07/054/19
DOH049/2023
5 110,56 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ÚRad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica Mesto Gbely
5. Máj 2023
Zmluva o výpožičke
Z048/2023
0,00 € Mesto Gbely Motocross club Gbely
5. Máj 2023
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve
ZBKZ047/2023
0,00 € Mesto Gbely Západoslovenská distribučná, a.s.