Centrálny register zmlúv

Mesto Zlaté Moravce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Zmluva o dielo
GEN_377/2023
7 400,00 € Žiak Peter, Ing. Mesto Zlaté Moravce
29. September 2023
Zmluva o nájme pozemku
GEN_395/2023
10,03 € Ďuranová Marta Mesto Zlaté Moravce
28. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
GEN_373/2023
3,00 € Občianske združenie Bonsai Mesto Zlaté Moravce
28. September 2023
Dohoda o vyrovnaní formou splátkového kalendára
GEN_396/2023
5 010,10 € ERISO s.r.o. Mesto Zlaté Moravce
27. September 2023
Dodatok č. 1 k Dohode č. 23/16/060/38
GEN_397/2023
12 979,59 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra Mesto Zlaté Moravce
26. September 2023
Zmluva č. 230340 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
GEN_388/2023
25 296,17 € Environmentálny fond Mesto Zlaté Moravce
26. September 2023
Zmluva č. 230411 08U03 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
GEN_389/2023
77 206,17 € Environmentálny fond Mesto Zlaté Moravce
26. September 2023
Zmluva č. 230 442 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
GEN_390/2023
29 545,06 € Environmentálny fond Mesto Zlaté Moravce
26. September 2023
Zmluva č. 230445 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
GEN_392/2023
63 596,54 € Environmentálny fond Mesto Zlaté Moravce
26. September 2023
Zmluva č. 230444 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
GEN_391/2023
331 546,87 € Environmentálny fond Mesto Zlaté Moravce
25. September 2023
Zmluva o poskytovaní služieb
GEN_380/2023
4 690,00 € Pajer František Mesto Zlaté Moravce
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí technickej aplikácie a technickej podpore
GEN_379/2023
0,00 € Datadream s.r.o. Mesto Zlaté Moravce
18. September 2023
Dohoda o vysporiadaní vzájomných pohľadávok
GEN_309/2023
128,99 € TERRA BONA, o. z. Mesto Zlaté Moravce
14. September 2023
nájomná zmluva - byty
GEN_358/2023
94,47 € Vörösová Renáta Mesto Zlaté Moravce
14. September 2023
Havarijné poistenie - dopoistenie nákladného vozidla MAN
PAB_020/2023
4 227,66 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Mesto Zlaté Moravce
14. September 2023
Zaradenie motorového vozidla do súboru - nákladné vozidlo MAN
PAB_021/2023
606,22 € Komunálna poisťovňa, a. s. Mesto Zlaté Moravce
11. September 2023
dodatok k Zmluve o poskytnovaní stravovania pre klientov ZOS
GEN_372/2023
11,00 € Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. Mesto Zlaté Moravce
11. September 2023
nájomná zmluva - byty
GEN_356/2023
59,44 € Golianová Zdenka Mesto Zlaté Moravce
11. September 2023
Dodatok č. 2
GEN_364/2023
0,00 € Accounting G&G s.r.o. Mesto Zlaté Moravce
8. September 2023
Zmluva o dielo
GEN_370/2023
4 998,00 € Vokoverd s. r. o. Mesto Zlaté Moravce