Centrálny register zmlúv

Obec Zbehy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2024
Dodatok č. 7 k poistnej zmluve číslo 4419010319
672024
34,30 € Komunálna poisťovňa a.s. Obec Zbehy
3. Apríl 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej dňa 21.12.2023
652024
0,00 € IC Holding, s.r.o. Obec Zbehy
2. Apríl 2024
Príkazná zmluva č. 53 /VO/01/2024/PL-KS
652024
720,00 € Komunál - Servis s.r.o Obec Zbehy
25. Marec 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - J.Magdalik
91-356-1/2024
0,00 € Ing. Juraj Magdalik Obec Zbehy
20. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena Hallo Ivan a Daniela
158-342/2024
0,00 € Hallo Ivan a Daniela Obec Zbehy
19. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena
152-333/2024
0,00 € Martin a Soňa Škoricoví Obec Zbehy
13. Marec 2024
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
612024
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Zbehy
4. Marec 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien a prevzatí záväzku
602024
270,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Zbehy
9. Február 2024
Dodatok č.1 zmluvy o nájme bytu p. Bangová D.
17/2024
0,00 € Obec Zbehy Obec Zbehy
9. Február 2024
Dodatok č.1 zmluvy o nájme bytu p. Hindická.
18/2024
0,00 € Obec Zbehy Obec Zbehy
9. Február 2024
Dodatok č.1 zmluvy o nájme bytu p. Kadlecová
19/2024
0,00 € Obec Zbehy Obec Zbehy
12. Február 2024
Dodatok č.1 zmluvy o nájme bytu p. Fúska
22/2024
0,00 € Obec Zbehy Obec Zbehy
13. Február 2024
Dodatok č.1 zmluvy o nájme bytu p. Némethová
23/2024
0,00 € Obec Zbehy Obec Zbehy
13. Február 2024
Dodatok č.1 zmluvy o nájme bytu p. Čeretka a p. Valašeková
24/2024
0,00 € Obec Zbehy Obec Zbehy
15. Február 2024
Dodatok č.1 zmluvy o nájme bytu p. FIlo
40/2024
0,00 € Obec Zbehy Obec Zbehy
15. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č. 2
41/2024
0,00 € Obec Zbehy Obec Zbehy
15. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č. 3
42/2024
0,00 € Obec Zbehy Obec Zbehy
15. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č. 4
43/2024
0,00 € Obec Zbehy Obec Zbehy
15. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č. 5
44/2024
0,00 € Obec Zbehy Obec Zbehy
15. Február 2024
Zmluva o nájme bytu č. 6
45/2024
0,00 € Obec Zbehy Obec Zbehy