Centrálny register zmlúv

Obec Zbehy

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
10/2024
15,00 € Obec Zbehy Irena Ďurišová
24. Jún 2024
Zmluva o dielo
972024
0,00 € Juma Nitra s.r.o. Obec Zbehy
21. Jún 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041BDA-431-65 zo dňa 21.3.2022
942024
0,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Zbehy
21. Jún 2024
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72/123
952024
0,00 € Ministerstvo životného prostredia SR Obec Zbehy
21. Jún 2024
Zmluva č. 867/2024/OSČ o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
962024
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Zbehy
20. Jún 2024
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber)
5100001738
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Zbehy
18. Jún 2024
Dohoda číslo: 2024/NR/044 o poskytnutí finančného príspevku na opatrovateľskú službu uzatvorená v rámci NP " Podpora opatrovateľskej služby"
2024/NR/044
16 367,52 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra Obec Zbehy
17. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena - Z.Vargová
299-2453/2024
0,00 € Zuzana Vargová Obec Zbehy
14. Jún 2024
Zmluva o dielo
902024
835 931,47 € Obecný podnik Zbehy s.r.o. Obec Zbehy
8. Jún 2024
Darovacia zmluva k nehnuteľnosti
288-2430/2024
0,00 € RNDr. Jana Fúsková Obec Zbehy
7. Jún 2024
Darovacia zmluva
872024
200,00 € Radar, s.r.o. Obec Zbehy
7. Jún 2024
Zmluva o spolupráci kultúrnej akcie
88/2024
100,00 € Patrik Pagáč Obec Zbehy
6. Jún 2024
Dodatok č.3 k Licenčnej zmluve na poskytovanie práva užívať digitálny archivačný systíé zosnulých
862024
22,00 € 3W Slovakia, s.r.o. Obec Zbehy
4. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien
283-2420/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Zbehy
4. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien
283-2421/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Zbehy
4. Jún 2024
Zmluva o zriadení vecných bremien
283-2419/2024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Zbehy
28. Máj 2024
Záložná zmluva č. 400/406/2021
400/406/2021
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Zbehy
28. Máj 2024
Záložná zmluva č. 400/408/2021
400/408/2021
0,00 € Štátny fond rozvoja bývania Obec Zbehy
28. Máj 2024
Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia
822024
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Zbehy
27. Máj 2024
Zmluva o dielo
792024
26 208,00 € Cesty s.r.o. Obec Zbehy