Centrálny register zmlúv

Mesto Vráble

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2023
Príloha 5 k Zmluve č. 811/2019 - Dohoda o odbere telepnej eneregie na rok 2024
372/2023
0,00 € Mesto Vráble Veolia Energia Vráble, a. s.
17. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny, číslo 5100001716 uzatvorená v zmysle zákona o energetike
547/2023
0,00 € Mesto Vráble Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
30. December 2022
Súborová zmluva na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla č. 3249000102
1061/2022
0,00 € Mesto Vráble KOMUNÁLNA POISŤOVŇA, a.s. Vienna Insurance Group
13. November 2023
Nájomná zmluva na prenájom kultúrneho domu v Dyčke.
611/2023
0,10 € Mesto Vráble REDPIGS
9. November 2023
Nájomná zmluva na prenájom kultúrneho domu v Hornom Ohaji.
578/2023
100,00 € Mesto Vráble Stredná odborná škola technická
30. November 2023
Nájomná zmluva
687/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
30. November 2023
Níjomná zmluva
689/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
30. November 2023
Nájomná zmluva
690/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
30. November 2023
Nájomná zmluva
691/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
30. November 2023
Nájomná zmluva
686/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
9. November 2023
Nájomná zmluva na prenájom kultúrneho domu v Hornom Ohaji.
574/2023
100,00 € Mesto Vráble Zuzana Fintová
22. November 2023
Dohoda o uznaní záväzku (pohľadávky) čo do dôvodu a výšky
679/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
27. November 2023
Nájomná zmluva
671/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
22. November 2023
Nájomná zmluva na prenájom kultúrneho domu v Hornom Ohaji.
673/2023
200,00 € Mesto Vráble Baumontage Technik - Pecko s.r.o.
24. November 2023
Nájomná zmluva
684/2023
0,00 € Neuvedené Neuvedené
20. November 2023
Vecné bremeno na lávku pre peších cez rieku Žitava do priemyselného parku Vráble
677/2023
694,00 € Mesto Vráble Neuvedené
15. November 2023
ZoD - Rekonštrukcia strechy nad chodbami a učebňou informatiky
674/2023
63 077,80 € Mesto Vráble Neuvedené
14. November 2023
Dodatok č. 1 - nájomná zmluva o nájme časti pozemku.
561/2023
0,00 € Mesto Vráble Packeta Slovakia s.r.o.
14. November 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo s názvom Triedený zber komunálnych odpadov v meste Vráble
658/2023
51 101,33 € MVK mont s.r.o. Mesto Vráble
13. November 2023
Dodatok č. 1 k právnemu úkonu označenému ako "Dohoda o zrušení Kúpnej zmluvy zo dňa 30.08.2022 a Dodatok č. 2 ku Kúpnej zmluve zo dňa 27.05.2021 a Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam SWOT - LIENKA a Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k...
657/2023
0,00 € Mesto Vráble RESORT s.r.o.