Centrálny register zmlúv

Mesto Vráble

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Apríl 2024
Nájomná zmluva na prenájom kultúrneho domu v Hornom Ohaji.
154/2024
0,01 € Mesto Vráble Jana Gordíková
20. Máj 2024
Nájomná zmluva na prenájom ihriska Dyčka.
283/2024
200,00 € Mesto Vráble Kongsberg Automotive,s.r.o.
14. Máj 2024
Dohoda o uznaní záväzku (pohľadávky) čo do dôvodu a výšky
279/2024
0,00 € Neuvedené Neuvedené
22. Máj 2024
Nájomná zmluva na prenájom kultúrneho domu v Hornom Ohaji.
296/2024
200,00 € Mesto Vráble Baumontage Technik - Pecko s.r.o.
22. Máj 2024
Nájomná zmluva
282/2024
0,00 € Neuvedené Neuvedené
22. Máj 2024
Slovenský skauting, 144. zbor Posolstva B. P. Vráble - Zmluva o poskytnutí dotácie na projekt Činnosť zboru 2024
212/2024
620,00 € Mesto Vráble Slovenský skauting, 144. zbor posolstva B. P. Vráble
21. Máj 2024
Kúpna zmluva
299/2024
0,00 € Mesto Vráble HSH
20. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
297/2024
0,00 € FRADEX STK s.r.o. Mesto Vráble
20. Máj 2024
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
298/2024
0,00 € Turček, s.r.o. Mesto Vráble
17. Máj 2024
Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 30. 6. 2014 - MŠ Lúky
293/2024
0,00 € Neuvedené Neuvedené
17. Máj 2024
Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 30. 6. 2014 - MŠ Hlavná
292/2024
0,00 € Neuvedené Neuvedené
17. Máj 2024
Dohoda o ukončení zmluvy zo dňa 30. 6. 2014 - MŠ Hlavná
294/2024
0,00 € Neuvedené Neuvedené
17. Máj 2024
Dohoda o ukončení zmluvy zo dňa 30. 6. 2014 - MŠ Lúky
295/2024
0,00 € Neuvedené Neuvedené
16. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
285/2024
0,00 € Mesto Vráble VEPOS, spol. s r.o.
16. Máj 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
286/2024
0,00 € Mesto Vráble VEPOS, spol. s r.o.
16. Máj 2024
RZ pri ZŠ s MŠ Lúky - Zmluva o poskytnutí dotácií na projekt Podporu folklórneho súboru Kolovrátok 2024
208/2024
430,00 € Mesto Vráble RZ pri ZŠ s MŠ Lúky 1226
16. Máj 2024
RZ pri ZŠ s MŠ Lúky - Zmluva o poskytnutí dotácií na projekt Podporu detského divadelného súboru a detského recitačného kolektívu MoDRé TRaKy 2024
209/2024
500,00 € Mesto Vráble RZ pri ZŠ s MŠ Lúky 1226
16. Máj 2024
RZ pri ZŠ s MŠ Lúky - Zmluva o poskytnutí dotácií na projekt Robolab 2024
231/2024
450,00 € Mesto Vráble RZ pri ZŠ s MŠ Lúky 1226
16. Máj 2024
RZ pri ZŠ s MŠ Lúky - Zmluva o poskytnutí dotácií na projekt Strom života 2024
232/2024
250,00 € Mesto Vráble RZ pri ZŠ s MŠ Lúky 1226
16. Máj 2024
Nájomná zmluva
290/2024
2 000,00 € Neuvedené Mesto Vráble