Centrálny register zmlúv

Obec Rišňovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/71/2024
25,00 € Obec Rišňovce Martina Androvičová
15. Júl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/249/2024
25,00 € Obec Rišňovce Anna Ďurišová
9. Júl 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd
14/2024NI
0,00 € Obec Rišňovce Kristián Križan
9. Júl 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd
15/2024NI
0,00 € Obec Rišňovce Rypos Develop a.s.
8. Júl 2024
Zmluva o opakovanom nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami (ďalej len „Zmluva“):
Zmluva o opakovanom nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami (ďalej len „Zmluva“):
0,00 € Obec Rišňovce Andreja Krajinčáková
3. Júl 2024
Zmluva č.845/2024/OSČ o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
Zmluva č.845/2024/OSČ o poskytnutí dotácie na podporu všeobecného rozvoja územia NSK
0,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Rišňovce
2. Júl 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.06.2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.06.2020
0,00 € Obec Rišňovce Chovprodukt
28. Jún 2024
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd
13/2024NI
0,00 € Obec Rišňovce Michal Bernadič
26. Jún 2024
Zmluva o dielo a poskytovaní služieb
4/2024-Há
1 980,00 € WEBY GROUP, s.r.o. Obec Rišňovce
26. Jún 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
5/2024-Há
0,00 € WEBY GROUP, s.r.o. Obec Rišňovce
26. Jún 2024
Príkazná zmluva č. 38/VO/01/2024/EL-KS
38/VO/01/2024/EL-KS
720,00 € Komunál - Servis, s.r.o. Obec Rišňovce
20. Jún 2024
Zmluva o dodávke plynu
3/2024-Há
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Rišňovce
20. Jún 2024
Dodatok č. 3 Dohoda o zmene účastníkov Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.05.2021
Dodatok č. 3 Dohoda o zmene účastníkov Zmluvy o nájme nebytových priestorov zo dňa 01.05.2021
0,00 € Obec Rišňovce DVDLipa, s.r.o.
20. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
168/2024
20,00 € Obec Rišňovce Danka Jánošíková
18. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/115/2024
25,00 € Obec Rišňovce Ján Novosad
14. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/146/2024
25,00 € Obec Rišňovce Oľga Rapantová
14. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/112/2024
25,00 € Obec Rišňovce Ľuboš Šimora
11. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
C/152/2024
25,00 € Obec Rišňovce Oľga Káčerová
11. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/114/2024
25,00 € Obec Rišňovce Veronika Bullová
10. Jún 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/340/2024
20,00 € Obec Rišňovce Alica Majerníková