Centrálny register zmlúv

Obec Mojmírovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Jún 2024
Rámcová zmluva o spolupráci
Z/083/2024
0,00 € Citrón s.r.o. Obec Mojmírovce
14. Jún 2024
Zmluva o prenájme mebytových priestorov
Z/084/2024
100,00 € NelaShop, s.r.o. Obec Mojmírovce
14. Jún 2024
Nájomná zmluva na hrobové miesto
Z/085/2024
25,00 € Kurucová Denisa Obec Mojmírovce
11. Jún 2024
Zmluva o čiastočnej úhrade nákladov
Z/081/2024
1 800,00 € Mendelová Aneta Obec Mojmírovce
11. Jún 2024
Dodatok č.5/2024 k Zmluve č. 11/2023 o platení úhrady za sociálnu službu
Z/082/2024
0,00 € Obec Vinodol Obec Mojmírovce
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
Z/079/2024
7 000,00 € Ideality s. r. o. Obec Mojmírovce
30. Máj 2024
Kúpna zmluva a Zámenná zmluva
Z/080/2024
4 356,00 € Cunev Jozef Obec Mojmírovce
28. Máj 2024
Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto
Z/075/2024
50,00 € Lámi Milan Obec Mojmírovce
28. Máj 2024
Nájomná zmluva uzatvorená na hrobové miesto
Z/077/2024
75,00 € Kňažníková Eva Obec Mojmírovce
28. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
Z/078/2024
0,00 € AS Management Procurement s.r.o. Obec Mojmírovce
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
Z/072/2024
2 000,00 € Nadácia SPP Obec Mojmírovce
27. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Mojmírovce v roku 2024
Z/073/2024
300,00 € Slovenský červený kríž, územný spolok Topoľčany Obec Mojmírovce
27. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve Z/018/2024
Z/074/2024
2 000,00 € Futbalový klub Mojmírovce Obec Mojmírovce
27. Máj 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Z/076/2024
17 609,63 € JOMAKSTAV, s.r.o. Obec Mojmírovce
23. Máj 2024
Kúpna zmluva na pozemok 117
Z/071/2024
1 599,89 € Dekanová Mária Obec Mojmírovce
15. Máj 2024
Kúpna zmluva parc.č. 791/42
Z/070/2024
1 188,00 € Keleši Július Obec Mojmírovce
14. Máj 2024
Kúpna zmluva parc. č. 1865
Z/067/2024
1 386,52 € Keleši Július Obec Mojmírovce
14. Máj 2024
Kúpna zmluva parc. č. 794/17
Z/068/2024
484,00 € Rebej Peter Obec Mojmírovce
14. Máj 2024
Kúpna zmluva parc. č. 117
Z/069/2024
1 599,89 € Odehnalová Eva, MVDr. Obec Mojmírovce
10. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Mojmírovce 2024
Z/066/2024
1 000,00 € Urmínsky mlyn o.z. Obec Mojmírovce