Centrálny register zmlúv

Obec Dolná Seč

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Október 2023
Dohoda hmotná núdza
38/2023
0,00 € Obec Dolná Seč Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Levice
4. Október 2023
36-2023 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest
36/2023
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Dolná Seč
4. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny číslo 5100000647
37/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 810 00 Bratislava Obec Dolná Seč
2. Október 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena in rem
35/2023
175,00 € Obec Dolná Seč Ing. Maroš Sabo-Balog, Ing. Stanislava Sabo-Balogová
20. September 2023
Zmluva o poskytnutí sublicencie k architektonickej štúdii č. 2009323
34/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Obec Dolná Seč
19. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
33/2023
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Dolná Seč
8. September 2023
Zmluva o poskytnutí nevávratného finančného príspevku
32/2023
10 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Dolná Seč
6. September 2023
Dodatok č.3 k Zmluve i dielo
31/2023
0,00 € Obec Dolná Seč Obec Jur nad Hronom
31. Júl 2023
Zmluva o zriadení a používaní Klientskeho konta
28-2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva, Rastislavova 3, 82108 Bratislava Obec Dolná Seč
4. August 2023
Hromadná licenčná zmluva
30/2023
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva, Rastislavova 3, 82108 Bratislava Obec Dolná Seč
2. August 2023
Dodatok č. 2 k zmluve na zneškodnenie odpadových vôd
29/2023
2,00 € Ján Belan, Poľná 502/12, 935 34 Veľký Ďur Obec Dolná Seč
24. Júl 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa mimo domácností
27-2023 Zmluva o združenej dodávke elektriny pre odberateľa mimo domácností
0,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Dolná Seč
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu
26/2023
500,00 € Nitriansky samosprávny kraj Obec Dolná Seč
10. Júl 2023
Zmluva o hudobnej produkcii
24/2023
800,00 € Hudobná skupina „DYNASTIA“ Obec Dolná Seč
10. Júl 2023
Darovacia zmluva
25/2023
500,00 € Novogal a.s. Obec Dolná Seč
4. Júl 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlky
22/2023
0,00 € Energie2, a.s., Lazaretská 3a, 81108 Bratislava1 Obec Dolná Seč
4. Júl 2023
Zmluva o dielo (JAMADAN)
23/2023
450,00 € Mgr. Daniel Makovický Obec Dolná Seč
23. Jún 2023
Zmluva o partnerstve
21/2023
0,00 € Senior Garden n.o. Obec Dolná Seč
22. Jún 2023
Zmluva o prenájme a využití reklamnej plochy
20/2023
500,00 € Obec Dolná Seč ŠPED - TRANS LEVICE,a.s.
20. Jún 2023
Príkazná zmluva VO/08/2023 EL-KSVO
19/2023
200,00 € KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. Obec Dolná Seč