Centrálny register zmlúv

Mesto Nesvady

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Zmluva o nájme mestského bytu
NAJB/009/2023
0,00 € Tóthová Linda Mesto Nesvady
27. September 2023
Zmluva o dielo č. 51/2023 "Projekt Town Twinning"
ODIELO008/2023
1 800,00 € VT Project & Consulting s.r.o Mesto Nesvady
27. September 2023
Zmluva o nájme HM č. 2023/01045
NÁJC046/2023
20,00 € Marázová Mária Mesto Nesvady
26. September 2023
Zmluva o nájme HM č. 2023/01044
NÁJC045/2023
13,30 € Takács František Mesto Nesvady
25. September 2023
Zmluva o pripojení zariadenia na výrobu elektriny 23/18500/1329-ZOPZ
OPRI014/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Mesto Nesvady
21. September 2023
Zmluva o nájme HM č. 2023/01042
NÁJC043/2023
23,20 € Sztolárik Július Mesto Nesvady
21. September 2023
Zmluva o nájme HM č. 2023/01043
NÁJC044/2023
50,00 € Mládenecová Eva Mesto Nesvady
20. September 2023
Dohoda o preložke plynárskeho zariadenia
DOH001/2023
0,00 € SPP - distribúcia , a.s. Mesto Nesvady
20. September 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy
ZBZ_003/2023
0,00 € ZOLKAR, s.r.o. Mesto Nesvady
20. September 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
NBP036/2023
0,00 € Mesto Nesvady
20. September 2023
Zmluva o nájme
407/2023
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Mesto Nesvady
19. September 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
1568/2023/OSČ
5 000,00 € Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nesvady
14. September 2023
Zmluva č. 1024/2023 o poskytnutí finančnej dotácie
INT_026/2023
170,00 € United Nesvady-Naszvad Mesto Nesvady
14. September 2023
Zmluva o dielo par. 631 a nasl. Občianskeho zákonníka
ODIELO007/2023
150,00 € Mesto Nesvady Mesto Nesvady
12. September 2023
Zmluva o dielo par. 631 a nasl. Občianskeho zákonníka
ODIELO006/2023
350,00 € Mesto Nesvady Mesto Nesvady
11. September 2023
Kúpna zmluva na nehnuteľnosti
KUP023/2023
52 500,00 € Szabó Robert Mesto Nesvady
11. September 2023
Zmluva č. 33/2023 o zabezpečení a podmienkach množstového zberu KO a DSO
KO032/2023
15,36 € Apartmány Pavlík s.r.o. Mesto Nesvady
7. September 2023
Kúpna zmluva
902-7461/2023-SzI
52 500,00 € Mesto Nesvady Robert Szabó, Zuzana Szabóová
5. September 2023
Dodatok k Nájomnej zmluve o dočasnom užívaní pozemku
NAJP005/2023
0,00 € Szücs Atila Mesto Nesvady
31. August 2023
Zmluva o nájme HM č. 2023/01041
NÁJC042/2023
30,00 € Haris Jozef, JUDr. Mesto Nesvady